h

Mieke Visser over verbindingsweg: 'De macht zit in de weg'

12 december 2018

Mieke Visser over verbindingsweg: 'De macht zit in de weg'

Foto: SP

Hoeveel argumenten zijn er niet aangevoerd tegen de aanleg van de verbindingsweg, het stokpaardje van de coalitiepartijen. Niet alleen alle oppositiepartijen, maar ook de bevolking van Zenderen en vele anderen gaven aan dat het geld beter bewaard kon worden voor de 5 variant om Zenderen heen. De oppositie hield de raad voor dat in de toekomst nog veel geld benodigd zal zijn voor de ontwikkeling van het nieuwe Wooldrik en om tekorten op het Sociaal Domein aan te vullen. Maar CDA, GB90 en Borne Nu steunden het raadsvoorstel voor een soberder aanleg van de weg zonder een gegarandeerde aansluiting vanuit bedrijventerrein De Molenkamp. Die veel te dure en heilloze weg moet er gewoon komen volgens hen omdat zij de meerderheid hebben. ‘De macht zit in de weg’, aldus Mieke Visser. Zie hieronder het volledige betoog van de fractievoorzitster van de SP.

‘Het budget is niet toereikend, de ondernemers voelen zich niet gehoord in een gestelde voorwaarde en moeten genoegen nemen met één ontsluitingspunt, de stichting Twickel wil niet meer meewerken,  de protesten vanuit Zenderen blijven aanhouden, de stichting Gemeenschapsbelangen Groot Azelo wijst nog maar weer eens op de eensgezindheid van een brede gemeentelijke adviescommissie t.a.v. de 5 b variant in de periode voor 2014 en roept het college en raad op om te stoppen met het plan voor de gemeentelijke verbindingsweg, insprekers hebben nog eens gewezen op het risico van te grote schade aan natuurgebieden. Kortom voorzitter, hoeveel argumenten hebben coalitie en wethouder nog nodig om in te zien dat het plan voor de gemeentelijke verbindingsweg niet meer is dan een uit de hand gelopen verkiezingsstunt in 2014 van partijen, die daarvoor, blijkens een interview in 2012, breed de voordelen van de 5b variant als westelijke randweg verkondigden.
De wethouder noemt autonome groei van het verkeer in Zenderen als tegenargument voor de aangevoerde hogere verkeersdruk als gevolg van een gemeentelijke verbindingsweg. Maar autonome groei is, hoe op zichzelf staand ook, gewoon groei. Het verkeer door Zenderen neemt dus gewoon toe. Daar helpt dit plan ook niet bij.
De aanleg van wegen is doorgaans onomkeerbaar. Er worden nieuwe wegen aangelegd, of veranderd of verbreed, maar je ziet zelden of nooit dat een weg wordt afgebroken, dat de grond wordt gereinigd en weer teruggegeven aan de natuur.
Voor de provincie zijn t.a.v keuzes in de aanleg van wegen van belang
- Verkeer: een goed functionerende provinciale wegenstructuur
Ruimtelijk: beperkt beslag op de groene omgeving
- Sociaal: leefbaarheid in de kernen
Het college maakt zich met steun van de raad ook sterk voor het realiseren van de 5b variant, als oplossing voor de verkeersproblematiek in Zenderen en in relatie tot de verkeersproblematiek A1/A35 Buren-Azelo. De provincie wil daarin meegaan.Dat zou dus betekenen de aanleg van twee westelijke randwegen, met eenzelfde beginpunt vanuit de Zuidelijke Randweg.De afwegingsnotitie van de vorige maand heeft voldoende aanknopingspunten opgeleverd, die de conclusie rechtvaardigen dat twee wegen te veel van het goede is.De SP fractie stelt voor dat vertegenwoordigers van college, raad, belangengroeperingen met deskundigen en beleidsambtenaren bijeen komen om vooral naar elkaar te luisteren en aan de hand van data over verkeersstromen, tracéstudies, tekeningen, landschapskenmerken, spoorveiligheid etc. met elkaar een afweging maken voor een verantwoord en rendabel alternatief voor een deel van de N743. Want zoals we het nu doen, zit de macht in de weg.’

Reactie toevoegen

U bent hier