h

Provinciale Staten drukt mestvergister Zenderen door

19 juli 2018

Provinciale Staten drukt mestvergister Zenderen door

Foto: SP

Een meerderheid van de Provinciale Staten stemde deze week in met een inpassingsbesluit (PIP) ten faveure van de bouw van een mestvergister op de locatie Elhorst-Vloedbeld, daarmee de gemeente Borne overrulend en voorbijgaand aan de mening van een groot deel van de Zenderense bevolking.
SP-statenlid Harry Broekhuijs (foto) kwam met een motie om de PIP-procedure (die overigens zelden of nooit wordt ingezet) te staken.  De motie werd gesteund door GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP en 50Plus en behaalde geen meerderheid. Hieronder het betoog van Harry Broekhuijs.

Harry Broekhuijs: ‘Een van onze kerntaken is goed bestuur. Wat wij doen moeten we kunnen uitleggen aan de bewoners van Overijssel., daar doen we het voor en daarom hebben we ook burgerparticipatie hoog in het vaandel staan.  De inwoners van Borne zijn tegen dit plan, de gemeenteraad van Borne is tegen dit plan, de Raad van State vernietigde de door de provincie verstrekte vergunning voor de verwerking van mest op de locatie Elhorst-Vloedbeld en de Raad van State was van oordeel dat de locatie niet geschikt is voor een mestvergister. De Raad van State is een belangrijk orgaan en haar oordeel hoort zwaar te wegen. Ook is er door de Raad van State een uitspraak gedaan over de opslag van afval op het terrein. Daarbij is het helder dat Twence haar zaken niet goed op orde heeft. Buiten het feit dat een mestvergister een oplossing biedt voor een probleem dat op een andere manier moet worden opgelost en daarmee de mestvergister geen duurzaam element is in onze energietransitie realiseer ik mij ook dat de mestvergister een belangrijke steunpilaar is in het behalen van de energietransitie doelstellingen maar hier is volgens mij zorgvuldigheid in het geding.
Ook de deadline voor de Europese subsidie die voor de nodige tijdsdruk  zorgt zit deze zorgvuldigheid in de weg en dat zou niet moeten. Het oordeel van de Raad van State is helder, de locatie is niet geschikt voor een mestvergister en de Raad van State heeft geoordeeld dat Twence de zaken niet op orde heeft en daarom roepen wij op in een motie om geen coördinatiebesluit te nemen.

Reactie toevoegen

U bent hier