h

SP fel tegen doordrukken mestvergister

22 december 2017

SP fel tegen doordrukken mestvergister

Foto: Tubantia.nl

Het komt maar sporadisch voor dat de provincie een gemeente buiten spel zet. Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Borne staat achter de inwoners van Zenderen en is tegen de bouw van een grote mestvergister op het terrein Elhorst-Vloedbeld. De Raad van State gaf de gemeente en andere instellingen die beroep aantekenden gelijk. Maar de provincie zet de gemeente Borne nu aan de kant en wil de mestvergister erdoor drukken. De fractie van de SP in de Provinciale Staten reageerde meteen met een persbericht. 

Het persbericht: “De SP in zowel Borne als Overijssel is fel tegenstander van het voornemen van Gedeputeerde Staten om de gemeente Borne te dwingen een mestverwerker toe te staan in Zenderen. Nadat afvalverwerker Twence, initiatiefnemer van de mestverwerker, bot heeft gevangen bij de Raad van State grijpen Gedeputeerde Staten nu naar een paardenmiddel om alle terechte bezwaren aan de kant te schuiven en de mestverwerker alsnog door te drukken.
Zenderen heeft al te kampen met grote verkeersoverlast, met de komst van de vergister op een voormalige vuilstortplaats zal dit naar verwachting alleen maar erger worden. Zenderen is in het verleden juist belooft dat de vuilstortplaats plaats zou maken voor natuur.
SP Statenlid Harry Broekhuijs:”Het college heeft de mond vol van duurzaamheid, maar het draait hier overduidelijk alleen over de toenemende meststapel van alsmaar intensievere veehouderij. Zenderen is als locatie compleet ongeschikt voor zo’n installatie, dat is ook de reden dat de gemeente Borne zich altijd verzet heeft tegen dit plan. Twence kan beter op zoek gaan naar een andere locatie, want die zijn heus wel te vinden. Dat Gedeputeerde Staten bij dit inpassingsplan ‘veel ruimte voor participatie’ zullen inbouwen is een lachertje. De overgrote meerderheid van de politiek en bevolking in Zenderen en Borne is tegen dit plan en dat weten ze. Ik ga de eerst volgende commissievergadering vragen stellen over dit inpassingsplan, want wat de SP betreft gaat dit voornemen de prullenbak in.”

Reactie toevoegen

U bent hier