h

Wel of geen hondenbelasting?

28 november 2017

Wel of geen hondenbelasting?

Foto: British Government - publiek domein / Wikipedia - hondenbelasting

Het was al eerder geprobeerd in de Bornse gemeenteraad de hondenbelasting terug te brengen naar een doelbelasting in plaats  van de opbrengst hiervan toe te voegen aan de algemene middelen. Het ketste af met één stem verschil. Eén fractie, voorstander van de doelbelasting was niet aanwezig. Daarom probeert Tom Verreussel het morgen nog eens met een motie. Bij een doelbelasting wordt alleen belasting geheven om hondenbeleid mee uit te voeren (uitlaatveldjes, afvalbakken, toezicht). Wanneer dat in Borne wordt ingevoerd kan de hondenbelasting een flink eind omlaag. Eigenlijk is de SP voor afschaffing van de hondenbelasting, er is tenslotte ook geen kattenbelasting? Maar daar is nog geen meerderheid voor in de raad. Hoe is deze belasting trouwens tot stand gekomen en wat zijn de argumenten voor en tegen?

De hondenbelasting werd ooit ingevoerd om hondsdolheid tegen te gaan. Althans, dat was ooit de reden voor de invoering van de hondenbelasting in de 19e eeuw. Daarnaast was het een manier om zwerfhonden tegen te gaan. Deze redenen hebben hun geldigheid verloren. Hondsdolheid bestaat vrijwel niet meer en het aantal zwerfhonden is ook uiterst beperkt.

Welke argumenten worden nu dan nog gehanteerd op de hondenbelasting te handhaven?
1. Om de kosten van de bestrijding van hondenpoep te betalen. Onder het motto ‘de vervuiler betaalt’ heffen veel gemeenten hondenbelasting. Ze maken kosten voor zaken als hondentoiletten, hondencontroleurs, afvalbakken en poepzakjes. Door middel van de belasting betalen de hondenbezitters die kosten. Overigens mogen gemeenten volgens de Gemeentewet geen kattenbelasting heffen.
2. Om andere leuke dingen van te doen. Gemeenten zijn niet verplicht de inkomsten uit de hondenbelasting te gebruiken voor de bestrijding van hondenpoep. Ze mogen het geld voor alles gebruiken. „De hondenbelasting valt toe aan de algemene middelen van de gemeente”, heet het officieel. Het is, met andere woorden, een leuke inkomstenbron.

Wat zijn goede argumenten tegen hondenbelasting?
1. Er is sprake van ongelijkheid. Honden doen hun behoefte weliswaar op straat, maar ook katten doen hun behoefte in plantsoenen en tuinen. En het oorspronkelijke argument voor hondenbelasting – te veel zwerfhonden – is tegenwoordig veel meer van toepassing op katten. Maar als kattenbelasting heffen niet mag, is het wél heffen van hondenbelasting oneerlijk.
2. Omdat er ook andere leuke dingen van worden gedaan. Het is fijn voor gemeenten dat ze extra inkomsten hebben, maar waarom zouden de hondenbezitters daarvoor moeten opdraaien? De omvang van deze kosten ten behoeve van hondenbeleid betreft in Borne minder dan de helft van de totale opbrengsten.  De kosten voor maatregelen voor vervuiling/voorzieningen voor honden bedragen 43000 euro, de opbrengsten van de hondenbelasting 91000 euro t bv de algemene voorzieningen. Het tekort op de begroting van 48000 euro bij de invoering van een doelbelasting kan opgelost worden door de OZB niet te verlagen en op deze manier ervoor te zorgen, dat de grondslag voor de lokale belasting voor iedere inwoner van Borne gelijk blijft. Hondenbezitters worden zo via de belasting alleen belast,  voor het deel dat ook daadwerkelijk voor  het terugdringen van de overlast van honden of voorzieningen voor honden,  wordt uitgegeven.

Reactie toevoegen

U bent hier