h

SP vraag leidt tot extra geld voor zwemlessen

1 november 2017

SP vraag leidt tot extra geld voor zwemlessen

Foto: Edoderoo / Wikimedia Commons

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de bijdrage uit het Activiteitenfonds Armoedebeleid omlaag van € 400 naar € 225,- per persoon per jaar. In 2018 wordt het schoolzwemmen afgeschaft.  Voor zwemlessen voor kinderen kan van deze bijdrage gebruik worden gemaakt. Eén jaar zwemles kost echter € 621,50. Dat betekent een eigen bijdrage van bijna € 400,- per kind.

De SP fractie kreeg een signaal dat het voor ouders van kinderen in de groep statushouders niet mogelijk is een dergelijke hoge eigen bijdrage te betalen. Voor deze groep kinderen is het, zo is uit ongevallen elders in het land al gebleken, extra belangrijk om te leren zwemmen en niet alleen het plezier van water, maar ook het gevaar te leren onderkennen. De zogenoemde natte gymlessen -ongeveer 4 per jaar- kunnen niet de plaats innemen van een lessenreeks om te leren zwemmen. Een aantal kinderen gaan eerst een jaar naar de basisschool Het Palet in Almelo, om daarna met voldoende taalvaardigheid in de Nederlandse taal te kunnen instromen in het Bornse basisonderwijs. In Almelo is het schoolzwemmen al afgeschaft. Die kinderen nemen dus nu ook niet deel aan het schoolzwemmen in Borne. De SP fractie stelde daarom bij de rondvraag tijdens het politiek beraad van dinsdag (31 oktober) aan de orde of het toch niet wenselijk zijn om voor deze groep een aanvullende oplossing te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van een zwemlesvoucher. De PvdA en GB '90 ondersteunden deze vraag en voegden toe om eventueel aanvullend beleid voor alle kinderen te laten gelden, waarvan de ouders een beroep moeten doen op het Sociaal Fonds. Wethouder Kotteman erkende dat hier inderdaad sprake is van een erg hoge eigen bijdrage en erkende ook de noodzaak van zwemonderwijs voor veiligheid van kinderen. Hij zegde toe binnenkort met een voorstel voor aanvullend beleid te komen.

Reactie toevoegen

U bent hier