h

Vraagtekens bij uitbreiding basisschool De Vonder

28 september 2017

Vraagtekens bij uitbreiding basisschool De Vonder

Foto: Toon Peters

"Dat zien we dan wel weer. Prognoses zijn maar prognoses", zo stelde wethouder Velten in zijn antwoord op vragen van de SP fractie in het Politiek Beraad van 26 september over de uitbreiding van de basisschool De Vonder in de Bornsche Maten, onderdeel van de begroting voor het komend jaar. De Vonder groeit uit zijn voegen. Dat is duidelijk. Dat was ook al te zien in de leerlingenprognoses van 2015 in de eerdere documenten bij de besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs Borne. Uit de nieuwe cijfers van dit schooljaar in de eindrapportage die de Raad bij de stukken van 12 september jl. ontving, blijkt dat het aantal leerlingen nog veel sneller toeneemt. Nu is al de omvang bereikt die pas voor  2019/202 was voorzien. Zet deze trend zich door, dan is het aantal leerlingen over 10 jaar niet 665, maar waarschijnlijk rond de 800 of zelfs meer.

Dat betekent dat de geplande uitbreiding met 950 m2 maar genoeg is voor 5 à 7 jaar. Daarna ontstaat er binnen enkele jaren opnieuw eenzelfde groot ruimtetekort. Wat is dan de oplossing? Nog een derde verdieping op de school bijbouwen? Wat doen we met zo'n groot gebouw als het aantal leerlingen daarna in de loop van de jaren gaat dalen? In de rapportage wordt gesteld dat deze eerste extra verdieping er ook weer afgehaald kan worden. Kosten???
De wethouder ziet het probleem niet zo. "Prognoses zijn maar prognoses en geen feiten". Echter, al het beleid voor de toekomst, of het nu in het bedrijfsleven of bij de overheid is, is voor een belangrijk deel gebaseerd op verwachtingen. Die verwachtingen probeert men zo realistisch mogelijk te laten zijn door vooraf cijfermatig en inhoudelijk onderzoek te doen en daarbij een relatie te leggen met gegevens uit het nabije verleden. Dat hebben de schoolbesturen ook gedaan/laten doen. Het resultaat daarvan zijn de leerlingenprognoses. Als die er niet echt toe doen, waar is dan het huisvestingsplan op gebaseerd?

Zie ook het interview met SP commissielid Mieke Visser bij RTV Borne.

Reactie toevoegen

U bent hier