h

Actie in Zenderen

23 september 2017

Actie in Zenderen

Foto: SP

De SP Borne start maandag een actie om het college van de gemeente Borne alsnog te bewegen af te zien van de tracékeuze voor de Verbindingsweg. De actie bestaat uit het uitdelen van flyers op maandag 25 september vanaf 16.00 uur in Zenderen en een oproep aan Zendernaren om de flyers massaal in het kerkdorp op te hangen. Zie de tekst van de flyer hieronder.

DE VERBINDINGSWEG VERBINDT NIET
Op dinsdag 3 oktober a.s. stelt de Gemeenteraad van Borne het tracé van de veelbesproken Verbindingsweg vast. Daarna zal het plan verder worden uitgewerkt. Het tracé in het plan van het College loopt langs het industrieterrein De Molenkamp en krijgt de gewenste spoorweg­ onderdoorgang, MAAR gaat niet om Zenderen heen. Het College lost daarmee een verkeersprobleem in Borne op, maar laat de inwoners van Zenderen opnieuw zitten met de verkeersoverlast en overmatige uitstoot van uitlaatgassen in het centrum van het dorp. Ondernemers van De Molenkamp vrezen een terugloop van de bedrijfsactiviteiten, omdat voor hun bedrijventerrein in het tracé geen directe aansluiting op de Verbindingsweg is voorzien. Alle politieke partijen zijn het eens over de noodzaak de verkeersveiligheid in de gemeente Borne te verbeteren, zoals genoemd in de Totaalvisie. Dat betekent dus ook de verkeersveiligheid in Zenderen en Hertme. In 2012 is al in een rapport van Haskoning vastgesteld dat de verkeersdrukte op de doorgaande verkeersroute in Zenderen leidt tot een verslechtering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het voorgestelde tracé van de Verbindingsweg leidt tot een extra verkeerstoename van 8% in Zenderen, zo gaf de wethouder op 12 september jl. toe. De Dorpsraad van Zenderen en de oppositiepartijen ­ waaronder de SP­ hebben zich keer op keer uitgesproken tegen het voorgenomen tracé van de Verbindingsweg en alternatieven aangedragen, zoals het naar voren halen van de 5b variant. De Dorpsraad heeft de zogenoemde Ter Keurst variant voorgelegd. De 5b variant, die met een veel grotere boog om Borne EN om Zenderen heen loopt heeft een groot draagvlak onder de bevolking. Zo heeft bijvoorbeeld de Burgertop G1000 er ook al voor gepleit dat de 5b variant een of ciële status krijgt. Deze maand zal nog een verslag verschijnen over de zogenoemde “mitigerende (verzachtende) maatregelen”. Op de informatieavond in Zenderen hebben de aanwezigen al kunnen vaststellen dat deze maatregelen niet werkelijk tot een oplossing van de verkeersproblemen zullen bijdragen. Kortom, het College blijft ondanks een groot gebrek aan draagvlak vasthouden aan het eigen plan. Daarom roepen wij u als inwoners van Zenderen op om massaal in Zenderen publiekelijk aan straten en ramen en in tuinen zichtbaar te maken dat de Verbindingsweg Zenderen niet verbindt. De Dorpsraad steunt deze actie. De SP neemt het initiatief en roept andere oppositiepartijen ook op deze actie te steunen.
START MET ONS DEZE ACTIE OP MAANDAG 25 SEPTEMBER 16.00 uur ter hoogte van de rotonde Zenderen.
zie ook www.borne.sp.nl - dossier Verbindingsweg

Reactie toevoegen

U bent hier