h

SP stelt vragen over zorg en nazorg voor omwonenden bij aanleg randweg

29 september 2016

SP stelt vragen over zorg en nazorg voor omwonenden bij aanleg randweg

Foto: SP

Binnenkort is de Zuidelijke Randweg klaar en is er een nieuwe verbinding tot stand gebracht tussen Westermaat Plein en de aansluiting op de A35/A1 ter hoogte van de Azelosestraat. Inwoners van een aantal wijken in Borne West hoeven dan niet meer door het centrum van Borne te rijden. De hele gemeenteraad was voor de aanleg van de weg. De SP heeft wel telkens gewezen op noodzakelijke geluidswerende maatregelen voor omwonenden. Tijdens de aanleg van de weg hebben bewoners uit de omgeving Leemweg/Veldovenweg en Azelosestraat hun bezorgdheid uitgesproken over bepaalde ontwikkelingen.

Naar aanleiding hiervan heeft fractievoorzitter Tom Verreussel de volgende vragen gesteld aan het college:
De gemeente heeft een zorgplicht naar haar inwoners, als het gaat om een gezond en leefbaar woonklimaat. Een ingreep in het leefklimaat door een infrastructurele ingreep die op basis van computer modellen wordt gemaakt, kan in de praktijk geheel anders uitpakken. De fractie van de SP stelt daarom de volgende vragen aan het college:
1. Is het college ook van mening dat er na het gereedkomen van de Zuidelijke Rondweg nogmaals samen met aanwonenden (b.v. door middel van een enquête) een evaluatie moet plaatsvinden t.a.v. geluidsoverlast voor inwoners die in de buurt van de weg wonen?
2.Kan er naar het oordeel van het college lering worden getrokken uit ervaringen bij het tot stand komen van de Zuidelijke Randweg in die zin dat in het vervolg bij soortgelijke situaties rekening wordt gehouden met de nachtrust van omwonenden?
3. Wanneer huizen bij metingen net onder de maximale waarden geluidshinder vallen, kunnen dan aan de omwonenden – zeker wanneer de aanleg van de weg ruim binnen het budget blijft – bijdragen worden verstrekt in de isolatiekosten?
4. Is het college ervan op de hoogte dat het nieuw aangebrachte asfalt op de Azelosestraat meer lawaai produceert dan voorheen?
5. Kan het college aangeven waarom er niet is overlegd met omwonenden bij het intekenen van een fietsoversteekplaats op de Azelosestraat?

Reactie toevoegen

U bent hier