h

‘Misverstand’ opgelost: bewoners krijgen vergoeding

1 september 2016

‘Misverstand’ opgelost: bewoners krijgen vergoeding

Foto: SP

Zoals eerder gemeld heeft mevrouw ten Hove, wonende aan het Blauwgras, aan de bel getrokken over het niet ontvangen van een vergoeding voor stofoverlast bij groot onderhoud dat de komende maanden wordt uitgevoerd. Toen zij Welbions hierover benaderde kreeg zij nul op het rekest. Wel werd haar toegezegd dat er iemand langs zou komen. Zij heeft de SP en een aantal buren gevraagd bij dit bezoek aanwezig te zijn. De medewerker van Welbions was niet te vermurwen, ook niet nadat was aangetoond dat andere complexen in Borne wel 400 euro vergoeding hadden gekregen. Daarop besloot mevrouw ten Hove een brief te schrijven naar de directie van Welbions, voorzien van handtekeningen van bewoners. De SP lichtte de pers in. Daarop liet Welbions weten dat hier sprake was van een ‘misverstand’. 

Woonbeheer kende in Borne de vergoeding al jaren toe in vergelijkbare gevallen, Welbions in Hengelo niet. Voor Borne blijven de regels (voorlopig!) gelden zoals ze voorheen waren.
Twee opmerkingen: het is toch niet meer dan normaal, dat bewoners bij groot onderhoud de aangebrachte schade vergoed krijgen. Zij betalen al genoeg huur en onderhoud is geen gunst maar een verplichting. Daarnaast zou de regeling ook voor huurders in Hengelo moeten gelden. Tot slot: wanneer mevrouw ten Hove niet in actie was gekomen, had geen bewoner van de seniorenwoningen in de Stroom Esch iets ontvangen. In beweging komen helpt!

Reactie toevoegen

U bent hier