h

Ans van Duuren stelt vragen namens cliënten thuiszorg

17 september 2016

Ans van Duuren stelt vragen namens cliënten thuiszorg

In het Politiek Beraad van deze week heeft raadslid Ans van Duuren vragen gesteld aan de wethouder omtrent de gang van zaken rond de huishoudelijke hulp. Zij kwam vooral met voorbeelden van klachten die zij heeft ontvangen van mensen die gekort zijn op hun hulp of anderszins nadelen ondervinden van de nieuwe regels. De reactie van wethouder Velten was dat alles via de nieuwe regels gaat. Hij gaf aan te willen kijken naar concrete voorbeelden (met naam en toenaam). 

De voorbeelden die werden genoemd door Ans van Duuren:
- Een mevrouw had 2 en een half uur hulp in de week en werd teruggezet naar 1 uur en een kwartier. Zij moest daarvoor een eigen bijdrage betalen van € 86,00 per 4 weken. Dit vond ze niet eerlijk en toen heeft ze besloten om het op te zeggen. Ze zei dat voor die een uur en een kwartier iemand anders het ook wel wil doen voor dit geld.

- Een mevrouw had 3 uur in de week en is terug gezet naar 1 uur en 30 min. Nu heeft ze kortgeleden een rib gebroken en had nu zeer zeker meer hulp nodig. Contact gezocht met de WMO en ze moest maar naar de BTK Zorg toe om dit te vragen. Eerst wilde de BTK haar een kwartier erbij doen maar met veel gezeur is dit een half uur geworden.

- Een vrouw met psychische problemen met een zoon van 17 jaar had via de PGB 2 uur hulp in de week. Volgens het CAK zou ze recht hebben op 6 uur hulp. Haar zoon is van school gegaan en heeft af en toe een baantje en doet thuis niets. Toen haar zoon in mei 18 werd heeft ze helemaal geen hulp meer gehad. Wel heeft ze een rekening van het CAK gekregen. Hier heeft ze over gebeld en volgens het CAK had ze wel hulp moeten hebben. Het CAK zou er achter aan gaan maar ze heeft er nog niets van weer gehoord en ze zit nog steeds zonder hulp. 

- Een mevrouw met een gehandicapte dochter had 3 uur hulp in de week en is terug gezet naar 1 uur en 30 minuten.

- het blijkt dat de rekeningen van het CAK zeer laat verzonden worden. Een mevrouw heeft het gehele jaar nog geen rekening ontvangen. Waarom kun je niet gewoon elke 4 weken een rekening sturen?

- waarom wordt tijdens keukentafelgesprekken niet ook aan de mensen zelf gevraagd welke hulp zij graag zouden willen? Er wordt nu een standaardpakket aangeboden. Waarom behoort voor mensen met bepaalde klachten b.v. strijken, ramen buitenkant en logeerkamer niet tot dit pakket. Dit kunnen zij relatief duur inkopen.
- dienstencheques waren € 8,75 per uur waard, nu nog maar € 5,- per uur

Kortom: Sinds de decentralisaties is er gewoon fors bezuinigd in uren. Cliënten kunnen meer uren krijgen, maar moeten daar extra voor betalen. Er wordt een standaardpakket aangeboden in plaats van hulp op maat. De bijbetaling is slecht geregeld. Rekeningen worden veel te laat verstuurd.

Reactie toevoegen

U bent hier