h

Nog steeds onduidelijkheid voor IJsbaan Zenderen

2 juni 2016

Nog steeds onduidelijkheid voor IJsbaan Zenderen

Foto: SP

‘De SP vindt het een gemiste kans, dat de IJsbaan Zenderen een maatschappelijke bestemming onthouden wordt’. Aldus fractievoorzitter Tom Verreussel tijdens de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied. Het is een van de weinige verenigingen, die zich weet te handhaven zonder subsidie. En daarbij in ogenschouw nemende dat deze club een produkt of dienst aanbiedt, die niet eens jaarlijks aangeboden kan worden. Strenge winters of winters met ijskansen komen niet al te vaak voor. De
materialen en de randvoorwaarden moeten wel onderhouden worden. De IJsbaan, die geheel op vrijwilligers draait,  zou haar faciliteiten toch moeten kunnen aanbieden voor familie feestjes en andere
kleinschalige activiteiten of kunnen samenwerken met bijv. de scouting, of met buitenschoolse opvang, of andere maatschappelijke organisaties waaruit
bescheiden inkomsten gegenereerd kunnen worden.

De gemeente heeft gekozen voor de bestemming ‘sport’. Het bestuur van de IJsbaan mag haar onderkomen verhuren voor onder meer vergaderingen, maar zit daarbij bijvoorbeeld in het vaarwater van Sindron. De IJsvereniging wordt door de wethouder opgeroepen om met een creatief plan te komen en samen met wethouder en ambtenaren te bekijken wat wel en niet wordt toegestaan. De vrijwilligers worden hierdoor weer opgezadeld met een klus, die bovendien niet veel zal opleveren. In een gesprek dat de SP voerde met het bestuur van de IJsbaan bleek dat verhuur ten behoeve van verjaardags- en familiefeestjes te prefereren is. De SP is het hier helemaal mee eens. De IJsbaan ligt op een ideale plek voor dit soort feestjes en je voorkomt overlast in dichtbevolkte buurten. Het gaat om een doelgroep die de horeca vanwege de kosten niet als alternatief ziet, maar graag zelf eten en drinken willen regelen. Verhuur door de ijsvereniging vormt geen concurrentie voor de horeca in de zin van de Drank- en Horecawet.

 

Reactie toevoegen

U bent hier