h

Maatregelen rond Zuidelijke Randweg blijven vraagteken voor bewoners

15 april 2016

Maatregelen rond Zuidelijke Randweg blijven vraagteken voor bewoners

Foto: SP

Vorig jaar juni was de SP de enige partij die in de gemeenteraad tegen de aanleg van de Zuidelijke Randweg stemde. Niet omdat we tegen de weg waren, maar vanwege onvoldoende maatregelen om de overlast voor de meest nabij wonende bewoners in de driehoek Leemweg – Veldovenweg - Steenbakkersweg  en omgeving te verminderen. Het grootste deel van hen woonde hier al voordat in de jaren tachtig de A1/A35 werd aangelegd. Nu er nog een weg aangelegd wordt in hun nabijheid zijn veel meer beschermende maatregelen nodig dan nu gepland. Te meer omdat de oorspronkelijke plannen ook nog eens in hun nadeel veranderd zijn.

Zo komt de weg 50 meter dichter bij te liggen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Dat geldt ook voor de kruising van de Zuidelijke Randweg met de Steenbakkersweg. Bovendien komen hier verkeerslichten i.p.v. de geplande rotonde, waardoor nog meer fijnstof en lawaai door remmend en optrekkend verkeer. De Zuidelijke Randweg gaat ook nog eens fungeren als calamiteitenweg bij een verstopte A1/A35. Het landschap werd ook nog eens flink aangetast door het kappen van een bosperceel langs de snelweg en door vestiging van Nijwa op het industrieterrein de De Veldkamp moest vanwege de zichtlocatie de geluidswal verdwijnen. Daardoor en mede door het kappen van het bos is er nog meer geluidsoverlast en hebben de bewoners een nog ‘fraaier’ uitzicht op de snelwegen.

Toen de bewoners onlangs nogmaals aan de bel trokken heeft op voorstel van SP fractievoorzitter Tom Verreussel een bezichtiging ter plaatse door gemeenteraadsleden plaatsgevonden, waarbij door de bewoners middels een presentatie nog veel informatie (o.a. over geluidsmetingen) werd gegeven.
Daarop besloten alle partijen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering een motie in te dienen waarin werd opgeroepen tijdens de realisatie van de weg extra maatregelen te treffen ten aanzien van geluidsoverlast en uitzicht op de weg. Ook moet er na de aanleg van de weg een nul-meting t.a.v. het geluid worden uitgevoerd, waarna er telkens opnieuw gemeten wordt.
De wethouder wilde hierin wel tegemoet komen maar alleen wanneer dit mogelijk was binnen het huidige budget voor de aanleg van de weg. Tom Verreussel stelde daarop voor dat wanneer in de toekomst zou blijken dat er extra maatregelen nodig blijven deze ook genomen gaan worden.  Daarop kreeg hij als antwoord dat zoiets buiten het bestek van de weg zal vallen en er dan opnieuw een discussie moet plaatsvinden.
Aan de bewoners nu maar te hopen dat er na de aanleg nog wat geld in dat potje voor de Zuidelijke Randweg is blijven zitten….

Reactie toevoegen

U bent hier