h

Mooi resultaat voor bewoners seniorenwoningen Stroom Esch

23 oktober 2015

Mooi resultaat voor bewoners seniorenwoningen Stroom Esch

Foto: SP

Uit een in februari door de SP gehouden enquête onder bewoners van seniorenwoningen aan het Parelgras, Vedergras en Blauwgras bleek dat van de 35 respondenten 85% aangaf dat de woningen gebreken vertonen. Als meest voorkomende klachten kwamen naar voren: slechte isolatie (warmteverlies in de winter en te heet in de zomer, tocht bij ramen en deuren), een te kleine en slecht geventileerde douche, te smalle deuren voor seniorenwoningen etc.

Er is toen samen met de SP comité gevormd, waarin elke straat vertegenwoordigd is. Samen met de Nederlandse Woonbond is een inventarisatie uitgevoerd van wat er precies aan de woningen mankeert. Daarna is contact opgenomen met Welbions waarbij de inventarisatie werd  overhandigd en gevraagd is wat de woningcorporatie met de woningen van plan is.

Onlangs heeft er een goed overleg plaats gevonden tussen Welbions en bewoners van de Blauwgras, Parelgras en Vedergras, die daarbij ondersteund werden door de Woonbond. De bewoners kregen goed nieuws te horen:
- Onderhoud seniorenwoningen Blauwgras vindt plaats in 2016
- Onderhoud seniorenwoningen Vedergras/ Parelgras in 2017

Onder het onderhoud vallen verbeteringen aan keuken, badkamer, toilet, mechanische ventilatie, hang- en sluitwerk en waarschijnlijk dubbel glas.

Welbions stuurt op korte termijn een brief naar zowel de bewoners van de Blauwgras, als de Parelgras en Vedergras. Op deze manier wordt duidelijkheid gegeven over de planning en wordt de onzekerheid bij bewoners weggenomen.  

Welbions werkt nog aan een concreet plan en zal de huurders betrekken bij de totstandkoming van de plannen.

Reactie toevoegen

U bent hier