h

Raadpleging Bornse inwoners levert goede ideeën op voor spooractie

29 augustus 2015

Raadpleging Bornse inwoners levert goede ideeën op voor spooractie

Foto: SP

Vanmiddag is de Bornse SP-afdeling ‘het gesprek aangegaan’ met Bornse bezoekers aan de Melbuuln-braderie. Naast het uitdelen van flyers interviewde de SP geïnteresseerde Bornenaren over mogelijke acties rond het spoor, die bij de landelijke politiek de aandacht moeten vestigen op de nadelen die Borne ondervindt van het toegenomen treinverkeer. Met name de uitbreiding van het goederenvervoer is de oorzaak van meer geluid- en trillingshinder en langere wachttijden voor het spoor. Borne is de enige plaats in Overijssel met vijf gelijkvloerse kruisingen, terwijl een tunnel ontbreekt. Nadat de SP besloten had – na een gesprek met de burgemeester en politie – af te zien van het plan om het spoor te bezetten, was het doel ideeën op te doen voor acties die ook de nodige publiciteit zullen trekken. De SP probeert een zo breed mogelijk comité samen te stellen die een actiedag gaat organiseren en zal daarvoor politieke partijen, wijkverenigingen, deskundigen en geïnteresseerden benaderen. Hieraan voorafgaande dus een brainstorm op de braderie.

Van borden langs het spoor tot met z’n allen naar Den Haag
Sommigen waren speciaal naar de kraam gekomen om een idee voor een actie aan te dragen. Ook via de mail kwamen ideeën binnen:
- borden/spandoeken langs de gehele spoorlijn binnen de bebouwde kom
- geluidsschermen aanleggen van 20 tot 30 cm hoogte vlak naast de rails, die het geluid van de wielen met de helft reduceren
- een fake-werk in uitvoering aanleggen bij een spoorovergang met zand en stenen en een groot bord: ‘Hier moet een tunnel komen’.
- in heel Borne handtekeningen verzamelen en met zoveel mogelijk mensen aanbieden in Den Haag
- inschakelen van landelijke media (b.v. Hart van Nederland)
- op een bepaald moment zoveel mogelijk Bornenaren in Borne bijeen laten komen om petitie aan te bieden aan minister of staatssecretaris

Ook kregen we veel ervaringen te horen van mensen die in de buurt van het spoor woonden. Zo constateerde een bewoner die zicht heeft op het spoor, dat vooral ’s nachts harder gereden wordt dan toegestaan en de goederentreinen steeds langer worden. Ook anderen viel op dat er te hard gereden wordt. Het zijn met name de treinen met cilindrische tanks (de LPG-trein en Chloortrein) die extreme trillingen veroorzaken. Van de personentreinen maken de sprinters de meeste herrie. Het onderhoud in de nachtelijke uren levert extreme lawaaioverlast op.

 

Reactie toevoegen

U bent hier