h

SP fractie: 'Schaf afvalstoffenheffing af'

18 december 2014

SP fractie: 'Schaf afvalstoffenheffing af'

Foto: SP

De inwoners van Borne hebben gemiddeld (na Wierden) het één na hoogste inkomen van Overijssel.
Huurders worden opgezadeld met jaarlijkse huurverhogingen. Belastingen zijn een middel om diensten en zaken die  de burgers van maatschappelijk belang achten te financieren. Hierbij zouden de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Fractievoorzitter Tom Verreussel heeft in de raad voorgesteld om de afvalstoffenheffing te verlagen of af te schaffen en dit te bekostigen met een lichte verhoging van de OZB. Hiermee ontstaat lastenverlichting voor huurders en eigenaren van goedkope koopwoningen.

Ook stelde hij voor de OZB extra licht te verhogen voor huizen boven 3 ton. Zo dragen de meer welgestelde Bornenaren een extra steentje bij en worden de lagere inkomens minder belast. Hij kreeg er de handen bij de andere partijen er niet voor op elkaar, maar blijft er van overtuigd dat we in de toekomst in deze richting moeten denken. Bij een volgende begrotingsbespreking zal hij er opnieuw op terugkomen.

Reactie toevoegen

U bent hier