h

Enquête SP over woonsituatie in Vogelbuurt

25 november 2014

Enquête SP over woonsituatie in Vogelbuurt

De SP heeft een uitgebreide enquête gehouden over de woonsituatie onder huurders in de Vogelbuurt (Molenkampsweg, Spechtstraat en zijstraten). Het gaat hier om 130 woningen. Een aantal woningen bleken verkocht door Woonbeheer. Van de thuis getroffen mensen hebben er 30 het enquêteformulier volledig ingevuld. Bewoners waren tevreden over het verhelpen van kleine gebreken door Woonbeheer, maar meer dan de helft gaf aan dat structurele en ernstige klachten niet verholpen worden. Meest genoemde klachten hebben betrekking op de bovenverdieping: een niet of slecht geïsoleerd dak, oude zachtboard of gipsen plafonds in de slaapkamers, vocht en tocht. Andere punten die genoemd werden: het ontbreken van stopcontacten in de slaapkamers, weinig lichtpunten, ook over het groenonderhoud in de buurt is men niet enthousiast.
Over de toekomst van de woningen is men ongewis. Een enkeling heeft iets gehoord over een besluit dat na 2016 genomen zal worden. Men wil graag zekerheid. 60% is tevreden over de huur, 40% vindt de huur inmiddels te hoog. 75% van de huurders zou groot onderhoud in de toekomst op prijs stellen, waarbij het dan vooral gaat om de bovenverdieping: dakisolatie, nieuwe plafonds.
De SP zal binnenkort een bijeenkomst organiseren voor de betreffende huurders om vervolgstappen te bespreken. 

Hieronder de complete uitkomst van de enquête:

Worden gebreken etc. snel verholpen door Woonbeheer? Ja: 25x; Nee: 5x; Opmerkingen: 1. Ze komen wel, maar de klachten worden niet altijd verholpen; 2. Kleine gebreken worden snel verholpen, maar ernstige klachten niet; 3. Alleen kleine gebreken worden verholpen.

Zijn er momenteel klachten aan de woning? Zo ja, welke? Nee: 8x; Ja: 22x; Opmerkingen: 1. van binnen moeten ze de woning opknappen; 2. slecht plafond in slaapkamers en plafond hal zakt door; 3. Keukendeur en voordeur tocht, schimmel op plafond douche, dak niet geisoleerd, 1 slaapkamer zo slecht geisoleerd dat het er niet warm te krijgen is, geen goten aan schuur (moeten bewoners zelf betalen); 4. Muur in de keuken brokkelig, verf in douche bladdert af, plafond in slaapkamer bobbelig, zolder slecht geisoleerd (hoog gasverbruik), oude (lelijke en vieze) dakpannen; 5. Het tocht overal; 6. Erg veel tocht en vocht!, zolderisolatie ligt op de vloer, gaten in dak (wateroverlast na heivge regenval), zachtboard plafonds in slaapkamer; 7. Tocht door gebrekkig hang- en sluitwerk; 8. Beslagen ramen door vocht; 9. Scheuren in muren, lekkage in cv systeem; 10. Slecht sluitende schuurdeur; 11. Kozijnen in berging verrot; 12. Boven bladdert verf van plafonds af, boven zijn muren slecht, je kunt er bijna geen gordijn ophangen; 13. Elektriciteit: contactdozen met katoen, weinig lichtpunten; 14. Sneeuwt op zolder, asbest op zolder; 15. Tocht in de woning, board plafonds zijn zeer gehorig; 16. Schimmel in badkamer en slaapkamer, boven te koud (geen isolatie); 17. Oud plafond van gipsplaat, ‘onafgemaakte’ zolder waar je op kunt lopen, je ziet de dakpannen door het dakbeschot heen (geen isolatie), vocht in de kelder, regelmatig verstopte riolering; 18. Boven vochtig, geen dakisolatie; 19. Boven niet goed warm te krijgen; 20. Zolder slecht geisoleerd, slechte plafonds; 21. Slechte isolatie, vocht en tocht; 22. Slechte plafonds in slaapkamer, geen dakisolatie;

Is er in het verleden groot onderhoud gepleegd aan de woning? Ja: 19x;  Opmerkingen: 1. een paar jaar geleden; 2. alleen aan de buitenkant; 3. alleen kunststof kozijnen; 4. Nieuwe keuken, badkamer en wc; 5. Kunststof kozijnen 6. In 2002; Nee: 11x; Opmerkingen: 1. niet in de afgelopen 5 jaar; 2. Alleen keukenblok en schilderbeurt; 3. Alleen keukenblok vervangen

Is er iets bekend over toekomstplannen van Woonbeheer t.a.v. deze woningen? Ja: 1x; Opmerkingen: woningen worden aan huurders verkocht; Nee: 29x; Opmerkingen: 1. Ben er in 1992 ingetrokken, toen werd gezegd dat de huizen ooit worden afgebroken; 2. Ik zou in 2016 te horen krijgen wat de plannen zijn; 3. Na 2016 zou hierover besloten worden; 4. Tegenstrijdige berichten over sloop, klein of groot onderhoud;

Wat is (ongeveer) het percentage huur t.o.v. het (gezins)inkomen? Percentage: 33%; 34%; 30%; 25%; 23%; 40%; 40%; 25%; 40%; 33%; 40%; 34%; 44%; 35%; 25%; 32%; 30%; Niet ingevuld: 13x

Is de huur momenteel redelijk voor wat er geboden wordt? Ja: 16x; Opmerkingen: 1. Stijgt nu wel heel snel; Nee: 11x; Opmerkingen: 1. Voor nieuwe huurders gaat de huur fors omhoog; Niet ingevuld: 3x

Bent u voorstander van groot onderhoud in de nabije toekomst? Ja: 23x; Opmerkingen: 1. graag isolatie dak en slaapkamers; 2. Graag muren boven en dak; 3. Bovenverdieping isoleren; 4. Groot onderhoud aan de binnenkant; 5. Bovenverdieping; Nee: 5x; Weet niet: 2x

Hebt u nog andere opmerkingen? Opmerkingen: 1.liever geen fusie met Welbions; 2.in alle slaapkamers zit nog geen enkel stopcontact; 3. Graag meer groenonderhoud (betalen we ook voor); 3. Meer doen aan omgeving (groen) 4. Blij dat er actie ondernomen wordt, er ontstaan gezondheidsklachten door tocht en vocht; 5. Graag zekerheid over wat er gebeuren gaat; 6. Woonbeheer doet steeds minder, je moet steeds meer zelf doen; 7. In de Leeuwerikstraat staat een woning al geruime tijd leeg

Reactie toevoegen

U bent hier