h

Spoorhinder: Maak bezwaar tegen WOZ-waarde

13 maart 2014

Spoorhinder: Maak bezwaar tegen WOZ-waarde

Afgelopen week deelde de SP in de straten langs het spoor flyers uit met een voorbeeld tekst voor een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde van huizen langs het spoor.
SP Tweede Kamerlid Eric Smaling stelde in november de trilling- en geluidsoverlast in Borne bij het kabinet aan de orde evenals het ongeval van afgelopen november. 

Het antwoord van staatssecretaris Mansveld was simpelweg: 'Ik kom niet terug op mijn voornemen om in de toekomst meer goederenvervoer richting Oost-Europa over dezelfde spoorlijn af te wikkelen.' We weten eens te meer wat ons in Borne te doen staat: Actie! Liefst samen met zoveel mogelijk anderen. Ons uitgangspunt is: Meer vervoer over het water en doortrekken van de Betuwelijn. Eén van de actiemogelijkheden is het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde. Bij degenen die dit al gedaan hebben werd de OZB verlaagd. Het is een goed en ook terecht middel om druk uit te oefenen. 

Aangezien het afgeven en toelichten van de flyer een tijdrovende zaak was, is het niet gelukt álle bewoners in de huizen langs het spoor te bereiken. Wilt u de flyer alsnog ontvangen? Mail of bel sp.borne@gmail.com of 06 4719 3333. De flyer wordt dan bij u thuisbezorgd.

Foto onder: Verzamelen voor het flyeren bij het station 
(Foto: Charel van Tendeloo - Tubantia)

Reactie toevoegen

U bent hier