h

Ledenvergadering kiest Tom Verreussel tot lijsttrekker

11 december 2013

Ledenvergadering kiest Tom Verreussel tot lijsttrekker

Maandagavond heeft de algemene ledenvergadering van de SP Tom Verreussel gekozen tot lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Tom Verreussel is sinds kort met pensioen en was manager in de gezondheidszorg. Hij is ook voorzitter van RTV Borne. De volgende plaatsen op de lijst worden bezet door Ans van Duuren, Ed de Jong, Jorn Scholten, Henk Endeman, Toon Peters, José Koelen, Willy Hemmelder, Esther Wiggers en Lineke Oosterhoff. Totaal telt de lijst 16 namen. Voorzitter Johan Koning is lijstduwer. Wij verwachten afgaande op uitslagen bij Tweede Kamerverkiezingen tussen de 1 en 3 zetels te halen.  Gezien het feit dat er ook nog twee lokale partijen meedoen, zou twee zetels een uitstekend resultaat zijn.

Ook het verkiezingsprogramma is officieel vastgesteld. Vertrekpunt in het programma is dat de crisis en het ineenstorten van de financiële markten hebben laten zien dat het huidige systeem van ongecontroleerde hebzucht en inhaligheid leidt tot rampen. We zullen moeten bouwen aan een duurzame economie, met kleinere inkomensverschillen, een betere verdeling van macht en welvaart en meer zeggenschap van gewone mensen over de economie.
Lokaal vertalen zich de uitgangspunten van de SP onder meer in uitbreiden van het bestand aan betaalbare huurwoningen en meer woningen voor starters in de koopsector. De SP vindt verder dat we onze gemeente sociaal moeten houden, ook in deze tijd waarin de gemeente te maken krijgt met forse bezuinigingen. Dus een sociaal armoedebeleid en een fatsoenlijk Wmo beleid. Ook moet de (thuis)zorg moet op peil blijven. Cultuur, verenigingen en sport zijn belangrijk voor de samenleving en niet de eerste bezuinigingspost. Borne moet zelfstandig blijven, hoewel er uitvoerend heel goed samengewerkt kan worden in allerlei verbanden. Andere punten zijn: aandacht voor fietser en voetganger, gratis busvervoer voor 65plus, geen uitbreiding van het goederenvervoer per spoor. Het complete verkiezingsprogramma is binnenkort te raadplegen op de website.

Hoewel de SP nog geen officiële uitnodiging heeft ontvangen voor een lijstverbinding, heeft de ledenvergadering besloten de landelijke lijn te volgen en van eigen kracht uit te gaan. Lijstverbindingen worden aangegaan wanneer er goed is samengewerkt met andere partijen, bijvoorbeeld in een college, en er de intentie is die samenwerking voort te zetten. Dat is in Borne nog niet het geval. De SP doet voor het eerst mee en zal graag samenwerken met andere partijen waar dat mogelijk is, zoals al eerder gebeurde met Borne-Nu.

Reactie toevoegen

U bent hier