h

Borne beste gemeente en leukste dorp van Overijssel voor vergrijzende bevolking.

18 september 2011

Borne beste gemeente en leukste dorp van Overijssel voor vergrijzende bevolking.

Borne werd door Elsevier Elsevieronderzoek beste gemeente al uitgeroepen tot de beste gemeente van Overijssel en is nu ook nog eens het leukste dorp van Overijssel. Nu blijkt Borne ook bovenaan te staan in een ander rijtje. De Alzheimerstichting heeft berekend dat de gemeente Borne rekening moet houden met het snelst groeiende aantal dementerenden in de toekomst. Volgens de Twentsche Courant Tubantia stijgt het aantal Alzheimer patiënten van 319 nu naar 853 in 2040, een stijging van 185%. Borne is daarmee koploper in Twente en de Achterhoek, maar ook in Overijssel.

Een en ander heeft uiteraard te maken met de vergrijzing in kleine gemeenten in het algemeen en in Borne in het bijzonder. De leeftijdscategorie van 20 tot 40 jaar is behoorlijk ondervertegenwoordigd (en met name de categorie 20 tot 30 jaar). Daartegenover staat een relatief hoog percentage ouderen, dat in de toekomst blijft stijgen. Het is onduidelijk waarom jongeren tussen de 20 en 30 jaar Borne verlaten, dit is nog nooit onderzocht. Er zijn misschien voor de hand liggende redenen als studie en de aantrekkingskracht van grotere plaatsen, maar het is ook duidelijk dat het aanbod in Borne voor deze categorie matig is. Het voorrecht om in de beste gemeente en het leukste dorp van Overijssel te wonen willen wij ouderen niet ontzeggen, maar dat willen wij evenmin voor mensen met een bescheiden beurs. In de Bornsche Maten worden relatief veel dure woningen gebouwd. In het rapport Woonvisie Borne 1910-1914 staat: ‘Om de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor lagere inkomens te garanderen bestaat 20% van het bouwprogramma uit sociale huur- en koopwoningen. Met de corporatie Woonbeheer Borne is afgesproken dat minimaal 30% van de nieuw te bouwen huurwoningen door de corporatie in het segment ‘betaalbaar’ (tot € 520,--) wordt gerealiseerd.’

Het percentage betaalbare huurwoningen (slechts enkele procenten) is wel bijzonder laag en wordt steeds lager. In 2009 en 2007 brachten wij deze scheefgroei ook al onder de aandacht. Blijkbaar zijn wij de enigen die deze ontwikkeling zorgelijk vinden. Het kan natuurlijk zijn dat men van Borne juist een grijze en rijke gemeente wil maken….

U bent hier