h

Agnes Kant “On Tour” in stampvol Grand Café Metropool

18 januari 2010

Agnes Kant “On Tour” in stampvol Grand Café Metropool

SP Tweede Kamerfractievoorzitter Agnes Kant bezocht tijdens haar tour door Nederland als eerste stad in het nieuwe jaar Hengelo. De avond werd gehouden in het prachtige poppodium Metropool, in het bijbehorende café luisterden meer dan 120 bezoekers naar hoe we samen Nederland en Hengelo beter kunnen maken.

Hoe kunnen we zorgen voor een betere verdeling van de rijkdom in Nederland waardoor bezuinigingen op onder andere AOW, zorg en onderwijs niet nodig zullen zijn. Hoe gaan we voorkomen dat door de huidige economische crisis vooral de zwaksten in Nederland en de rest van de wereld de tol moeten betalen voor het beleid van banken. De SP heeft daar uitstekende voorstellen voor. De afgelopen jaren zijn steeds meer bevoegdheden uit handen van de overheid: Energie maatschappijen, zorg instellingen, openbaar vervoer, volkshuisvesting zijn gaandeweg overgegaan naar particuliere partijen. De kabinetten van de afgelopen jaren hebben dit stelselmatig uit handen gegeven. Gevolg: op de momenten dat er misstanden in deze sectoren zijn verschuilen de partijen die de dienst uitmaken in Nederland zich achter de stelling “Daar gaan wij niet over”. Kant hield haar gehoor muisstil luisterende gehoor voor hoe we de kansen moeten grijpen om de grip van de overheid op deze sectoren weer terug te winnen. Na een pauze, waarin door het publiek druk werd verder gediscussieerd, beantwoordde Kant vragen die tevoren door het publiek waren ingediend. Onder leiding van het 2e kamerlid Hans van Leeuwen passeerden heel veel onderwerpen de revue. Agnes Kant liet zien dat zij van alle markten thuis is. Uiteraard kwamen de zorg en de thuiszorg uitgebreid aan de orde. Ze las een reactie voor van een mevrouw uit Hengelo, die de chaos bij het krijgen van thuiszorghulp zat is. Een schrijnend voorbeeld wat er bij honderden mensen speelt die recht op zorg hebben, maar goede zorg moeten ontberen.Maar ook werden zaken als energiebeleid ('hoe goed voor het milieu zijn de led-lampen nu werkelijk?' ), afvalbeleid (in Twente is dit nog in overheidshanden! 'Hoe zinnig is het gescheiden ophalen van plastic afval nu werkelijk?'), de nog steeds groeiende bureaucratie (agenten zijn soms langer bezig met een proces-verbaal dan dat de arrestant vast zit) en de economische situatie behandeld.

De SP voorvrouw eindigde met een haarscherpe analyse van het huidige politieke veld. De gevaren van D’66 een liberale bondgenoot van de VVD die juist minder overheidsinvloed wil. De PvdA die hard meewerkt aan het afbreken van de voorzieningen onder het motto “Wij kunnen dit beter zelf afbreken dan dat anderen dat doen” en daarmee een trouw bondgenoot van het CDA blijkt te zijn.

Als regelrechte uitsmijter gaf Kant nog aan best de eerste vrouwelijke premier van Nederland te willen worden. Waarom ook niet, de SP is er klaar voor.

Na afloop van deze avond sprak Kant nog met bezoekers, zowel met jongeren over hun toekomstkansen als met ouderen over de perikelen in Hengelo na de aanbestedingen van de thuiszorg.

U bent hier