h

Buurten in de buurt met Paul Lempens

30 oktober 2009

Buurten in de buurt met Paul Lempens

<img data-cke-saved-src="https://archief.sp.nl/include/afd/afd_pickies/paul 12.jpg" src="https://archief.sp.nl/include/afd/afd_pickies/paul 12.jpg" alt="paul lempens" width="124" height="166" class="drijflinks" "="">Tweede Kamerlid Paul Lempens was er helemaal voor uit Weert gekomen, om met de Bornse SP te komen ' buurten' in de Bornsche Maten.

Hadden we eerder al een bezoek gebracht aan het Wensink, Tichelkamp en de Schoener en omgeving nu wilden we wel eens kennismaken met de bewoners van Borne's nieuwste wijk. Naast het uitdelen van de ZO-krant en het verzamelen van handtekeningen voor ' 65 blijft 65' werd de bewoners gevraagd naar hun ervaringen betreffende de wijk. Behalve dat het heel plezierig wonen is in de wijk, kwamen de volgende zaken naar voren:

Verkeer

* oversteekplaatsen op de Rondweg voor fietsers en voetgangers moeten duidelijker aangegeven worden, b.v. met waarschuwingslichten

* voetgangers hebben moeite bijtijds de overkant van de Rondweg te halen bij Jasmin Garden

* waar Maisweg en fietspad samenkomen t.o. Jasmin Garden moet de voorrangssituatie voot fietsers en auto's duidelijker worden aangegeven

* in sommige straten (bijv. Bongerd) wordt door de bewoners te hard gereden, zeker daar waar kinderen oversteken naar een speeltuintje

* liefst zo snel mogelijk een nieuwe Rondweg, maakt de buurt een stuk aantrekkelijker – ook voor nieuwe kopers

Overige zaken

* te weinig parkeerplaatsen - deze kunnen veel slimmer worden aangelegd

* graag bakken voor de hondenpoep

* er is te weinig informatie over vorderingen in de wijk

* Kinderboerderij zou zeer wenselijk zijn - straks een wijk met veel jonge kinderen

* vaart maken met vervanging noodbestrating

* er moeten voldoende schoolvoorzieningen komen – nieuwbouw voor school De Veste moet doorgaan

U bent hier