h

Stuur de raad van toezicht naar huis!

30 september 2009

Stuur de raad van toezicht naar huis!

Deze morgen is de SP vroeg uit de veren gegaan om pamfletten uit te delen aan de leden van de ondernemingsraad van Aveleijn. De oproep is: STOP DE BONUSSEN EN GEEF DE RAAD VAN TOEZICHT HET NAKIJKEN!

De tekst van het pamflet:

Beste leden van de OndernemingsRaad (OR) van Aveleijn SDT,

Zoals u weet heeft de SP in de Tweede Kamer aan de bel getrokken bij staatssecretaris Bussemaker over de verstrekte renteloze hypotheek aan uw directeur de heer Van Praet. De kwestie heeft in de media ruimschoots de aandacht gehad.

Na een aanvankelijk afwijzen van kritiek door de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Van den Nieuwboer, is men onder druk van de publiciteit tot een nieuwe regeling gekomen.

Terwijl de heer Gaalman duidelijk het standpunt huldigt ‘genoeg is genoeg’, daarbij verwijzend naar de Balkenende-norm, zijn de overgebleven leden van de RvT blijkbaar van mening dat alleen de vorm waarin de bonus aan de directeur wordt aangeboden wellicht minder gelukkig is, maar handhaaft men de bonus in een andere vorm.

Uiteraard maakt u een eigen afweging maar wij vinden als SP dat het afgelopen moet zijn met bonussen op het terrein van de zorg. En vinden wij in dit geval dat de Raad van Toezicht na zich achter de oren te hebben gekrabd beter haar biezen kan pakken.

Wij zijn dan ook zeer benieuwd welk standpunt de OR in deze kwestie gaat innemen

U bent hier