h

Actievoeren helpt!!!

30 september 2009

Actievoeren helpt!!!

OR zegt vertrouwen op in directeur en Raad van Toezicht AveleijnSDT

Nadat de SP de zaak van de renteloze hypotheek voor de directeur van AveleijnSDT aanhangig heeft gemaakt en voor aanvang van de OR-vergadering de OR-leden middels een pamflet opriep de bonusregelingen niet te accepteren heeft de OR besloten het vertrouwen in de directeur en RvT op te zeggen. De SP feliciteert de OR, het personeel en de clienten dan ook met deze uitkomst.

De ondernemingsraad van AveleijnSDT heeft karakter getoond door het vertrouwen op te zeggen in de algemeen directeur en in de Raad van Toezicht. Doordat de zowel de directeur als de Raad van Toezicht het beloningssysteem blijven verdedigen is het vertrouwen in brede zin verdwenen.

Ondanks de uitgebreide verdediging van de hypothecaire lening heeft de Raad van Toezicht besloten de lening terug te draaien. Nu zou de bestuurder een 'bindingspremie' van vermoedelijk 16.500 euro krijgen. Renske Leijten: "Het bankje spelen is over, maar het verstrekken van bonussen blijft gewoon doorgaan. Ik vraag me af waarom. Een bestuurder hoort gewoon het werk goed te doen en bonussen zijn ongewenst. Die bonus moet dus ook van tafel" Gelukkig denkt de OR hier ook zo over en heeft het karakter getoond door het vertrouwen op te zeggen en zo de zorg op de eerste plaats te zetten.

U bent hier