h

Ook borne vindt 65 blijft 65

29 augustus 2009

Ook borne vindt 65 blijft 65

Afgelopen zaterdag heeft de SP Borne op de melbuul'n dagen handtekeningen

verzameld tegen het plan van het kabinet de AOW leeftijd te verhogen naar 67.

Gewapend met een heuse touringcar, kruilators en een band is de SP Borne het dorp door getrokken.

De SP vindt het onterecht dat de regering de "crisis" gebruikt als een excuus om sociale verslechteringen door te voeren.

Mensen in dit land hebben gestreden voor het recht om met 65 van het pensioen te mogen gaan genieten.

Op de melbuul'n bleek de overgrote meerderheid van de Bornenaren het hiermee eens te zijn.

Onder de klanken van het trio Twips werd er gediscussieerd over verhoging van de pensioenleeftijd en werden er handtekeningen ingezameld.

Dus ook in Borne geld 65 blijft 65

U bent hier