h

Van houtopslag tot nieuw woongedeelte

14 juni 2009

Van houtopslag tot nieuw woongedeelte

Hoe een houthok en wat afdakjes werden opgewaardeerd tot schuren en de ‘schuren’ tot een gebouw van twee verdiepingen kan u Ron Hartman vertellen. Deze bewoner van de rustieke Prins Bernardlaan werd een aantal jaren geleden geconfronteerd met de drieste plannen van zijn buurman om een extra woning pal op de grens van zijn perceel te zetten.

De Bornse ambtenaren zaten te slapen bij het toekennen van de vergunning. Kan gebeuren. Een spreekwoord luidt: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Echter ook in het gehele vervolgtraject bleef men volharden in het recht praten wat krom is. Het bestemmingsplan werd aangepast aan het bouwsel dat er neergezet was in plaats van andersom. Natuurlijk, bestaande bouw mag men vervangen. Maar dan moet het nieuwe wel ongeveer de functie hebben van het oude. Een woongedeelte van twee verdiepingen is niet hetzelfde als een schuurtje zonder fundering en met wat afdekplaten. De handelwijze van de gemeente Borne biedt overigens wel perspectieven voor Bornenaren die een volière, kippenhok of een schuurtje voor de tuinspullen op hun erf hebben…

De eisen en criteria van de welstandsnota werden omzeild. Werd de nieuwbouw aanvankelijk ‘een eenvoudig bouwvolume ter vervanging van het bijgebouw genoemd’, later groeide het blijkens de rapportage van de welstandscommissie uit tot een kunstwerk van formaat dat ‘de omgeving niet ontkent’. Mooie woorden maar Hartman zit tegen een blinde muur aan te kijken.

Hartman liet een en ander er terecht niet bij zitten en vocht tot aan de Raad van State door. Bij de onlangs gehouden zitting kon hij wegens ziekte tot zijn grote spijt onmogelijk aanwezig zijn. Weer werden tijdens de zitting door de gemeente onwaarheden verkondigd. De gemeente ontkende dat er niet volgens de regels is gemeten, wat aantoonbaar wel gebeurd is en werd in het gelijk gesteld.

Ron Hartman heeft beroep aangetekend bij de Raad van State, maar heeft de hoop op enige rechtvaardigheid in deze zaak bijna opgegeven. Het hoofdmotief van zijn verzet is de optelsom van gebeurtenissen en handelwijzen die je ‘niet ordentelijk c.q. onbehoorlijk’ kunt noemen. Hij hoeft niet perse te winnen, want de woning staat er immers, maar hij wil niet van de onwaarheid verliezen.

U bent hier