h

Borne vergrijst steeds verder

12 januari 2009

Borne vergrijst steeds verder

‘Borne vergrijst steeds verder’ staat boven een artikel in de Tubantia. Uit de conceptnota Woonvisie 2009-2014, die binnenkort in de gemeenteraad behandeld wordt, is deze conclusie te trekken. De gemeente Borne blijkt nu toch ook zorgelijk tegen deze ontwikkeling aan te kijken en zint op maatregelen..Lees hier het artikel in TC Tubantia

Natuurlijk hebben mensen de vrije keuze – als jongeren liever in de stad gaan wonen omdat daar meer te beleven is of omdat ze er studeren dan is er niets mis mee. Wanneer Borne overbevolkt wordt door grijsaards – so what, ieder mens mag wonen waar hij wil.

Wel moet er echter voor gezorgd worden dat er geen hindernissen zijn die een evenwichtiger samenstelling van de bevolking in de weg staan. Dus moeten er voldoende (kleine) betaalbare huurwoningen worden aangeboden voor jongeren die als alleenstaande of als duo een eigen huishouden willen beginnen. De kans dat zij later in Borne naar een koopwoning of grotere huurwoning op zoek gaan is dan groter, dan wanneer ze eenmaal gesetteld zijn in een andere plaats.

In september 2007 wees de SP Borne middels een open brief aan het Gemeentebestuur op de gevolgen van de vergrijzing in Borne en op de problemen die jongeren en andere huurders ondervinden bij het zoeken van betaalbare huisvesting.lees hier de open brief van de SP Borne.Het antwoord van de gemeente destijds kwam er op neer dat men onze zorgen nauwelijks deelde, en dat men vooral in wilde zetten op flexibel bouwen om daarmee in te kunnen spelen op de vergrijzing van de bevolking. Volgens de gemeente is er een tekort aan met name seniorenappartementen en aan twee onder één kap en vrijstaande woningen in de hogere prijsklassen.

Nu komt men er achter dat de zaak ingewikkelder ligt en dat er naast de terechte aandacht voor ouderenhuisvesting goed gekeken moet worden naar mogelijkheden om jongeren aan de gemeente Borne te binden, zoals wij twee jaar geleden in onze open brief al aangaven.

U bent hier