h

Tweede kamer fractie SP stelt vragen aan minister over vervuiling Zeilkerweg.

26 november 2008

Tweede kamer fractie SP stelt vragen aan minister over vervuiling Zeilkerweg.

Naar aanleiding van het bericht in de Tubantia van maandag 17 november heeft Remi Poppe van de 2e Kamerfractie van de SP de minster van VROM schriftelijke vragen gestuurd over de stortplaats aan de Zeilkerweg bij Zenderen in de gemeente Borne.
Lees hier het artikel uit de Tubantia

Hoewel wethouder Lansink Rotgerink de verhalen van de ooggetuigen die met Meindert Greevink van de Stichting Ruitmtelijke ordening en Mileu en tevens SP lid in Borne gesproken hebben omschrijft als “kletspraat”, vindt de SP dat deze problematiek niet zo makkelijk van de hand kan worden gedaan als onzin en wacht de reactie van de minister af.
De vragen die door Remi Poppe gesteld zijn:
1. Bent u bekend met de vermeende vervuiling van de Stort Zeilkerweg1? Is deze stort ook een black box of is exact bekend wat er in zit?

2. Maakt deze onderdeel uit van de landelijke inventarisatie van bodemvervuilingen? Zo ja, is de stort gekwalificeerd als ernstig verontreinigd? Zo nee, hoe is de kwalificatie dan en op grond waarvan is deze tot stand gekomen?

3. Is bij het onderzoek naar aard van vervuiling ook gesproken met ooggetuigen? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst?

4. Hoe diep is de stort en is bij het graven van de stortplaats het eerste watervoerende pakket doorboord?

5. Is er sprake van verspreiding van de vervuiling richting grondwater en van omliggende bodem? Zo ja, tot hoe diep en met welke stoffen?

6. Op welke wijze hebben metingen naar ontwikkeling van de verontreiniging plaats gevonden en tot hoe diep? Vinden er nu nog (periodiek) metingen plaats? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn daarvan de uitkomsten?

7. Bent u bereid met de in het artikel aangehaalde ooggetuige te praten over vermeende illegale storten in de omgeving van Borne? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de Kamer daarna informeren over de uitkomsten?

U bent hier