h

Bornse politiek kiest voor meer steun aan financieel zwakkeren!!

13 november 2008

Bornse politiek kiest voor meer steun aan financieel zwakkeren!!

De SP Borne is blij dat het armoedebeleid in Borne nu bovenaan de agenda van de politiek lijkt te staan.
De SP wees al eerder op de armoede in Borne: Lees hier het stuk van de SP Borne.
Ook vindt de SP dat er extra aandacht moet komen voor mensen die in de armoedeval terecht komen, doordat ze omdat ze werk hebben niet meer in aanmerking komen voor kwijtscheldingsregelingen. Het verstrekken van een werkbonus is hiervoor een oplossing. Dit gebeurt ook al in enkele andere gemeenten.

BORNE - Nota Armoedebeleid krijgt lof, maar gaat niet ver genoeg.
In Borne wordt het kwijtscheldingsbeleid verruimd voor mensen met een inkomen onder 120 procent van het sociaal wettelijk minimum. De gemeenteraad heeft hiervoor eenmalig 400.000 euro beschikbaar gesteld, een ton meer dan het college van B en W wilde. De betrokken Bornenaren hoeven voortaan de basisbedragen voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten niet meer te betalen. De raad was eensgezind in het besluit om de financieel zwakkeren te ontzien. De nieuwe nota Armoedebeleid kreeg lof, maar ging in de ogen van de PvdA en GB'90 niet ver genoeg. Er was meer hulp nodig voor de doelgroep. Die bestaat in Borne uit 11,4 procent van de bevolking. "Het is schrikken en slikken als je dat leest", verklaarde Yvonne Denekamp (GB'90). "We kennen het fenomeen voedselbank. Voedsel is een van onze primaire levensbehoeften. Wij vragen ons af hoe we kunnen realiseren dat iedereen op ieder gewenst moment voeding zelf kan kopen." Het GB'90 raadslid waarschuwde voor een tweede armoedeval. Die dreigt voor groepen die net boven de 120 procent van het wettelijk sociaal minimum zitten. Voorbeeld zijn volgens haar gezinnen met studerende kinderen, waar ook een computer moet zijn en waar ook gesport moet worden. Ze noemde ouderen die dankzij spaarzaamheid nu net boven de '120 grens' zitten. De 65-plussers verdienen extra aandacht. Dat is volgens haar de groep die het minst gebruik maakt van financiƩle ondersteuning waar zij recht op heeft. Verantwoordelijk wethouder Lex Albers was blij verrast met de raadsbrede extra steun. "Dit zijn de momenten waarop je een warm gevoel krijgt over de betrokkenheid en manier waarop we met elkaar omgaan. Ik waarschuw er echter voor dat we een zware verantwoordelijkheid op ons nemen. Het wordt lastig om bij de evaluatie in 2010 te zeggen dat het geld op is."

U bent hier