h

Eindelijk voor 65 Plus Gratis met de Bus

2 oktober 2008

Eindelijk voor 65 Plus Gratis met de Bus

In Hengelo is het een feit geworden: Op woensdag 1 oktober was het eindelijk zover. Voor 65 plussers wordt het openbaar busvervoer in Hengelo gratis, een resultaat dat bereikt is door jarenlang actievoeren van de SP met ouderen in Hengelo.

Tien jaar geleden streed toenmalig SP voorman Jean Rouwet al in de gemeenteraad van Hengelo voor betere openbaar vervoervoorzieningen voor ouder in plaats van het verder wegbezuinigen van buslijnen, wat toen veelal aan de orde was. Hij pleitte voor een openbaar vervoerssysteem naar voorbeeld van het Belgische Hasselt, waar een het gratis maken van openbaar vervoer zeer geslaagd uitpakte: Meer mensen die de auto laten staan, meer ouderen die in de stad reizen, meer bezoek voor mensen in verzorgings- en ziekenhuizen, en betere omzetten voor de middenstand in de stad
Al in het verkiezingsprogramma van 1998 stelde de SP in Hengelo dat er onderzoek moest worden verricht naar de mogelijkheden om binnen de stad gratis openbaar vervoer te realiseren:
De SP ziet veel in het experiment van de gemeente Hasselt, namelijk binnen de gemeente een gratis, fijnmazig netwerk van openbaar vervoer. De kosten van een dergelijke aanpak zijn redelijk en hebben het gewenste effect wat betreft het terugdringen van de automobiliteit. Daardoor zijn besparingen mogelijk op het aanleggen van nieuwe wegen.
In het voorjaar 2006 startte de SP een onderzoek naar de wens van ouderen over het busvervoer.
Dat leidde tot een duidelijke conclusie.
De SP nodigde ouderen uit om hun ervaringen te melden en met een Gratis Bustocht door Hengelo werden de bevindingen bekrachtigd: Busvervoer voor ouderen moet gratis!

Inmiddels is het huidige college, onder druk van de SP overstag en start ze per 1 oktober een experiment voor drie jaar waarbij ouderen in Hengelo grateis met de bus kunnen reizen. Dat de SP hier nog niet tevreden mee is komt doordat 65 plussers van buiten Hengelo nog geen gebruik kunnen maken van dit gratis busvervoer. Deze discriminatie moet volgens de SP zo snel mogelijk worden teniet gedaan. Ook is de SP ontevreden over het invoeren van een speciale pas. De SP had liever gezien dat de ID kaart als vervoersbewijs zou kunnen gelden.Wel zo makkelijk, en voor de overheid geen rompslomp.
Desondanks is de partij verheugd dat vanaf 1 oktober alle ouderen gratis met de bus door Hengelo kunnen.
Inmiddels is de SP ook in andere Twentse gemeenten in actie om daar voor de 65 plussers hetzelfde te bereiken,
zoals in Borne en Enschede.
Op zaterdag 11 Oktober staat de SP Borne in het centrum van Borne om handtekeningen te verzamelen voor de Aktie 65 plus gratis met de bus. Het zou natuurlijk geweldig zijn dat de gemeente Borne zich aansloot bij de beslissing van de gemeente Hengelo om ook te kiezen voor gratis met de bus voor 65+

U bent hier