h

Omwonenden voormalige kleigaten trekken (weer) aan de bel.

5 september 2008

Omwonenden voormalige kleigaten trekken (weer) aan de bel.

De borden met ‘Verboden toegang’ en ‘Asbestgevaar’ bij de voormalige stortplaats aan de Steenbakkersweg in Borne zijn door onbekenden weggehaald. De SP in Borne werd hier door bewoners, die vlak bij de verontreinigde kleigaten wonen, op gewezen.

Aanvankelijk ging het vermoeden uit naar de gemeente Borne. Uit navraag bleek dat niet de gemeente hier achter zat. De verantwoordelijk ambtenaar beloofde de borden zo snel mogelijk weer te plaatsen.

Niettemin blijft de invulling van het terrein in nevelen gehuld. Omdat we toch aan het bellen waren met de gemeente Borne hebben we ook hier nog eens naar gevraagd. Er schijnen nog geen plannen ontwikkeld te zijn. De gemeente kent ongetwijfeld aan de ontwikkeling van bedrijventerrein De Veldkamp en de Bornsche Maten een hogere prioriteit toe. Daar schieten de omwonenden echter niets mee op.

Zij zijn het inmiddels zat. Stof en onkruid waait in hun tuinen. Kinderen spelen weer op het terrein. Mooie beloftes over asfalteren en het aanleggen van een parkeerterrein blijken loze beloftes te zijn. De SP zal de kwestie middels een open brief aan de wethouder binnenkort weer onder de aandacht brengen.

U bent hier