h

SP: ‘Ook in Borne gratis met de bus voor 65+’

24 augustus 2008

SP: ‘Ook in Borne gratis met de bus voor 65+’

Tijdens de Melbuulndagen zal de SP aanwezig zijn met een kraam waar de Bornse inwoners hun handtekening kunnen zetten ter ondersteuning van ‘Gratis met de bus voor 65+’

Het Belgische Hasselt was voorloper, al vanaf 1997 kan iedereen daar gratis met de bus. Intussen is gratis openbaar vervoer of korting voor bepaalde groepen in heel België gemeengoed geworden. Ook in veel Britse steden is het openbaar vervoer voor ouderen gratis. Steeds meer gemeenten in Nederland experimenteren met vormen van gratis openbaar vervoer. Zo is momenteel het reizen met de bus in onder meer Tilburg, Eindhoven, Lelystad en Hengelo voor ouderen en soms ook voor kinderen tot 12 jaar gratis.

Een belangrijke reden voor deze experimenten is uiteraard de filebestrijding. Ook al krijg je de meeste autobezitters niet uit hun auto bij beter openbaar vervoer (voor veel mensen biedt het toch geen alternatief), het helpt wel. Een belangrijke reden is ook het feit dat de overheid ruim 1 miljard euro per jaar bijdraagt aan het stads- en streekvervoer en daarmee 65% van de kosten voor haar rekening neemt. Maatregelen die de overcapaciteit in de daluren terugdringen kosten dan relatief weinig extra geld. Dat geld is al uitgegeven aan de subsidies.

Als er dan eerst met een bepaalde groep gestart zou moeten worden dan vormen de ouderen een groep die daar veel baat bij kunnen hebben:

• de ouderen zijn het die de bus meest op tijden buiten de spits kunnen gebruiken.

• Het zijn ook deze mensen, die zich soms minder makkelijk in het autoverkeer begeven.

• en tenslotte is het deze groep die ook vanuit oogpunt van zorg verdient om optimaal mogelijkheid te hebben om van huis te kunnen en mobiel te blijven.

In Hengelo kunnen sinds kort ouderen op werkdagen na 9 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen onbeperkt gratis met de bus. Het experiment duurt (voorlopig) een jaar, maar er is geld gereserveerd voor 4 jaar. Ook elders in Twente worden initiatieven genomen, onder meer door de Regio Twente: de Regio Twente biedt samen met de gemeente Enschede gratis busvervoer aan Regiotaxipashouders is daarnaast een experiment gestart voor goedkopere maandabonnementen voor forenzen die in Enschede werken.

De SP in Borne vindt dat juist Borne zou moeten aanschuiven bij het Hengelose experiment van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. De al genoemde voordelen gelden ook voor Bornse ouderen. Behalve dat de Bornse senioren gemakkelijker de Hengelose markt of het ziekenhuis kunnen bezoeken, biedt de regeling dan de mogelijkheid aan Hengelose ouderen eens in ons mooie Borne te gaan kijken en een wandeling te maken in Oud-Borne of te winkelen in Borne.

U bent hier