h

Thuiszorgwerkers in actie!!!!

12 juni 2008

Thuiszorgwerkers in actie!!!!

Thuiszorgwerkers in actie bij gemeentehuizen ook in Borne!!

Honderden thuiszorgmedewerkers, ouderen en gehandicapten hebben woensdag met de SP een aantal gemeentehuizen 'bezet'. Daarmee protesteerden ze tegen wat zij de afbraak van de thuiszorg noemen.

In Enschede sloten stakende buschauffeurs zich aan bij de actie „als steun voor de thuiszorg". Tijdens de acties werden aan de verantwoordelijke wethouders symbolisch de 85.000 handtekeningen overhandigd die zijn gezet onder de petitie 'Ja tegen goede thuiszorg en Nee tegen duizenden ontslagen'.

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verkeert de thuiszorg in crisis. Een groot deel van het personeel dreigt zijn baan te verliezen als het niet instemt met een lager salaris, soms wel 25 procent minder.

Mensen die zorg nodig hebben, krijgen minder of helemaal geen zorg meer. De verhoudingen tussen gemeenten en zorgaanbieders staan op scherp, er dreigen rechtszaken, de eerste wordt al gevoerd.

Na maandenlange landelijke actie en verzamelen van handtekeningen was het vandaag tijd voor een landelijke actiedag tegen de uitverkoop van de thuiszorg. Ook in Borne werd ongeveer 15 minuten lang het WMO loket bezet door een groep verontruste Thuiszorgmedewerkers, marktbezoekers en SPérs.

Aan wethouder Albers werdt een petitie aangeboden ondertekend door meer dan 85.000 mensen. Voor deze actie is er door SP'ers eerst over de markt gelopen om mensen te vertellen van de actie.

Hier werden we overladen door positieve reacties en sloten enkelen zich spontaan bij de actie aan om het gemeentehuis te bezetten. Wethouder Albers ontving de handtekeningen en sprak zijn waardering uit voor de actie.

De SP bedankt iedereen voor het tekenen van de petetie en het ondersteunen van de actie en we zullen tegen de misstanden in de WMO blijven strijden.

U bent hier