h

OPROEP VOOR DEELNAME AAN DE NATIONALE AKTIEDAG THUISZORG op 11 juni 2008

8 juni 2008

OPROEP VOOR DEELNAME AAN DE NATIONALE AKTIEDAG THUISZORG op 11 juni 2008

SP Tweede kamerlid Agnes Kant heeft een vijftal initiatiefvoorstellen ingediend om de Uitverkoop van de Thuiszorg, zoals die met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn beslag heeft gekregen, te stoppen.
Over deze voorstellen wordt aanstaande woensdag 11 juni 2008 in de Tweede Kamer gedebatteerd.

Met het pakket van de vijf initiatiefwetsvoorstellen wil zij het volgende bereiken:
Er moeten basistarieven komen voor de huishoudelijke zorg;
De marktwerking via de verplichte aanbesteding moet stoppen;
Thuiszorgwerkers moeten bij hun mensen kunnen blijven als een andere thuiszorginstelling de uitvoering overneemt;
Uitbuiting via een alfahulpconstructie wordt onmogelijk gemaakt;
Het budget dat gemeenten krijgen voor de WMO wordt geoormerkt, opdat gemeente dat geld niet ergens anders aan uit kunnen geven.

Om het pleidooi van Agnes Kant te ondersteunen heeft de SP 11 juni uitgeroepen tot NATIONALE AKTIEDAG THUISZORG. Het is de bedoeling dat in het hele land van 12.00 tot 13.00 uur aandacht gevraagd wordt voor de voortdurende problemen in de Thuiszorg en dat de voorstellen die Agnes Kant heeft ingediend breed worden ondersteund.

Ook in Borne willen we natuurlijk meedoen aan deze Nationale actiedag.

We komen bijeen om 12.00 uur bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Gezamenlijk gaan we dan het gemeentehuis in om het gemeentebestuur dan wel een vertegenwoordiger daarvan een petitie aan te bieden waarin de voorstellen van Agnes Kant worden weergegeven.

Hoe meer mensen aanwezig zullen zijn hoe beter.

Voor vragen kunt u altijd terecht op onze website www.borne.sp.nl

Laten we er een geslaagde actie van maken

Met vriendelijke groeten,

Rob Kolner
Voorzitter SP Borne
Tel: 06-42017386

U bent hier