h

"Buurten in de Buurt"

3 juni 2008

"Buurten in de Buurt"

Onder het motto 'Buurten in de Buurt' hebben in plaatsen waar zich SP afdelingen bevinden SP’ers een buurt bezocht en de ZO-krant persoonlijk aan de bewoners afgegeven.

Deur aan deur

In veel plaatsen werden/worden zij hierbij ondersteund door gemeenteraadsleden en Eerste en Tweede Kamerleden. Ook in Borne hebben we, naast de bijna 5.000 kranten die door onze leden zijn verspreid, in één buurt de kranten persoonlijk afgegeven. We werden weliswaar niet geholpen door Kamerleden, maar voelden ons wel gesteund door de aanwezigheid van onze regiovoorzitter, een lid van de Provinciale Staten en een gemeenteraadslid uit Hengelo.

De buurt die de eer te beurt viel was de Tichelkamp.

Mede door het prachtige weer werd het een plezierige avond. Veel mensen waren wel in voor een praatjein gesprek aan de deur en zo vernamen we wat er zoal speelde in de buurt. Opvallend was dat de ‘Bornse politiek’ niet zo aan bod kwam, maar dat vooral de zaken dicht bij huis door veel mensen belangrijk gevonden werden. Hiermee werd bevestigd dat dit soort bezoeken aan een buurt veel kennis oplevert over wat mensen bezighoudt, hetgeen juist voor de SP van groot belang is.

Punten die het meest naar voren kwamen:

- het kruispunt Stationsstraat / Europastraat / Parallelweg moet eindelijk eens aangepakt worden – dit kruispunt is waarschijnlijk de grootste ergernis van alle Bornenaren

- het hek langs de spoorwal is wel weggehaald, maar niet vervangen – levert gevaar op voor kinderen die op de wal gaan spelen

- het lange wachten voor de spoorwegovergang in de Deldensestraat: de spoorbomen gaan al dicht terwijl de trein uit Almelo nog op station Borne moet stoppen. Voetgangers en (soms) fietsers steken al vast over – zij weten dat ze nog de tijd hebben

- een aantal speeltoestellen is niet meer deugdelijk en zouden beter onderhouden moeten worden

- wie pal naast een voetbalveldje woont heeft pech gehad – de gemeente zou wat voorzieningen kunnen aanbrengen (b.v. struiken) ter bescherming van aanwonenden.

U bent hier