h

Antwoord B&W op open brief over Fietssnelweg

20 mei 2008

Antwoord B&W op open brief over Fietssnelweg

Onlangs ontvingen we een antwoord van Burgemeester en Wethouders op de open brief die we in maart als SP Borne samen met de Fietsersbond hebben aangeboden over de wenselijkheid van de aanleg van een fietssnelweg Borne-Hengelo.

In het antwoord schrijft B&W: ‘De aanleg van een hoogwaardige fietsverbinding tussen Enschede-Hengelo-Borne-Almelo heeft voor ons hoge prioriteit. Het proces lag stil en is nu weer in gang gezet. Wij hebben het initiatief genomen voor een overleg met de gemeente Hengelo en de Regio Twente om meer duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van de aanleg. Inmiddels heeft hierover op ambtelijk niveau overleg plaats gevonden. Daarbij is gesproken over de tracé-keuze op Borns grondgebied, de (totale) kosten van het project en de financiering.

Hoewel nog geen definitieve besluiten genomen kunnen worden, zijn wij wel overtuigd van de haalbaarheid. Het is onze bedoeling om de fietssnelweg op te nemen in het Integraal Verkeers Plan.

Tot zover het antwoord van B&W. Natuurlijk ligt de fietssnelweg er nog niet, toch kunnen we blij zijn met de positieve houding van B&W en ambtenaren.

U bent hier