h

Actie geslaagd: TWENCE blijft van ons

22 mei 2008

Actie geslaagd: TWENCE blijft van ons

In de vergadering van de regio Twente is gisteren het voorstel om het afvalverwerkingsbedrijf TWENCE te verkopen met ruim tweederde meerderheid verworpen. Het idee van verkoop kwam vooral uit de hoed van regio Twente voorzitter en PvdA burgemeester den Oudsten van Enschede, nadat een commissie onder leiding van PvdA burgemeester Brekelmans van Borne dit vorig jaar had geadviseerd.

 Actiemateriaal kan naar onze verbrander

Actiemateriaal kan naar onze verbrander !!

De verkoop van de afvalverwerker zou een groot bedrag ineens moeten opleveren waarmee de agenda van Twente, 'een lijst met dure wensen' bekostigd zou moeten worden. Negen van de veertien Twentse gemeenten, waarbij opvallend juist ook Enschede en Borne, stemden niet in met de verkoop, die hiermee van de baan is.

Actievoeren helpt

Op inititiatief van de SP werd al vorig najaar gestart met een handtekeningenactie tegen de verkoop van TWENCE. Waar de verkoop vooral een politieke discussie dreigde te worden tussen en met bestuurders en adviesbureaus wist de SP met name de Twentse inwoners te betrekken. Op straat en in openbare discussiebijeenkomsten waarbij de inwoners uitdrukkelijk werden uitgenodigd wist de SP het verzet tegen dit plan te mobiliseren. Toegegeven, zonder het gezonde verstand van politici van ook andere partijen was dit verzet niet geslaagd. Maar ook juist dat gezonde verstand moet gevoed worden door een open oor te houden naar de bevolking. De duizenden handtekeningen tegen de verkoop die het verzet van de Twentenaren tegen de verkoop aanvoerden hebben daarbij zeker geholpen. Actie voeren loont!!!

U bent hier