h

Agnes Kant: Ga alsnog op bezoek bij mensen die om thuiszorg vragen

9 april 2008

Agnes Kant: Ga alsnog op bezoek bij mensen die om thuiszorg vragen

Met een strijdvaardige Agnes Kant die een krachtig pleidooi hield voor het stoppen met marktwerking in de zorg begon een avond waarin de Hengelose situatie in de thuiszorg centraal stond. In een drukbezochte bijeenkomst waren er ook tientallen werksters uit de thuiszorg aanwezig.

Onder hen Ans Haarhuis en Ans Skaliks. Zij legden het drama bloot wat zo ongeveer alle werkers in de thuiszorg in Nederland de afgelopen maanden hebben moeten ondergaan: met de nieuwe WMO moest de thuiszorg door de gemeente worden aanbesteed. Daarop werden de prijzen voor de zorg door de thuiszorgorganisaties zo laag gesteld, dat bij winning van het contract er tekorten ontstonden. Ook Carint, de thuiszorgorganisatie die de aanbesteding in Hengelo ´won´ kreeg daardoor problemen, zo kon directeur Jan Meier beamen. Maar bovendien werd bij de individuele toekenning van hulp (de indicatiestelling) in verreweg de meeste gevallen de goedkopere alfahulp toegewezen boven de verzogende thuiszorghulpen.

Thuiszorgmedewerkster Ans Skaliks doet haar verhaal.
Voor Ans Skaliks betekende dit een keus: Omscholen en werken als een zelfstandige zonder pensioenopbouw, ziektegeld en uiteindelijk een stuk minder loon, of haar baan verliezen. De meeste verzorgenden blijken het allemaal op de koop toe te nemen.
´Een vrijwillige keuze´, zo vond Carint directeur Meier, wat hem op boze verontwaardiging van de ruim 100 aanwezigen in de zaal kwam te staan. ´Is het eigenlijk niet een misbruik maken van de loyaliteit en dienstbaarheid aan de mensen die ze kundig en liefdevol verzorgen, dat ze in deze verslechterde positie gedwongen worden?, zo vroeg discussieleider Vincent Mulder aan de wethouder Bert Otten (Pvda).

Direkteur Meijer van Carint reageert op Agnes Kant
Dat was Otten wel met Mulder eens, maar op de vraag van Agnes Kant of dit nu ook niet een goede reden was om met marktwerking in de zorg te stoppen antwoorde Otten aarzelend, maar toch ontkennend.
Ook toen Otten moest toegeven dat in Hengelo vorig jaar de mensen slechts op basis van telefoongesprekken zorg is toegewezen, wilde hij van geen wijken weten. Dit hoorde nu eenmaal bij het systeem zoals dat voor de gemeenten door den Haag in gang was gezet. Marktwerking hoorde daarbij. Wel wilde Otten eventueel als eerste in een ´door de SP georganiseerde bus´ stappen om in den Haag te protesteren tegen de uitvoering van deze wet en om te pleiten voor meer geld voor de uitvoering van deze WMO. Maar ook om meer geld te krijgen voor de eerste ´reparatie´die door een SP motie ervoor zorgt dat mensen niet verplicht zijn om hun verzorgende te moeten inleveren voor een goedkopere hulp. SP fractievoorzitter Mariska ten Heuw was het daarmee eens. Maar zij eiste dan ook voor de Hengelose mensen die vorig jaar gebeld zijn over hun thuiszorg dat de gemeente ook hen alsnog bezoekt om te zien of ze niet onterecht geen of minder hulp hebben gekregen dan waar ze recht op hebben.
Die toezegging wilde de wethouder (nog) niet doen. Dit punt zal ongetwijfeld een vervolg hebben in de discussie daarover in de gemeenteraad.

U bent hier