h

SP Kamerlid Remi Poppe in debat over verkoop van TWENCE

27 maart 2008

SP Kamerlid Remi Poppe in debat over verkoop van TWENCE

Op maandagavond 31 maart organiseert de SP als lid van het Comite ' Houd TWENCE Twents ' een discussieavond over het voorstel van de Regio Twente om het afvalverwerkingsbedrijf TWENCE te verkopen. De avond vindt plaats in Museum 't HEIM aan de Industriestraat 9 in Hengelo. De avond begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) en de toegang is gratis.

Het SP Kamerlid Remi Poppe zal ondermeer ingaan op de nadelen van de verkoop van afvalverwerkingsbedrijven en de gevolgen voor de bewoners, de aanbieders van het afval, die tevens gebaat zijn bij het ontwikkelen van duurzaam gebruik van oa. restwarmte. Namens de regio Twente zal voorzitter Peter den Oudsten[1] het voorstel tot verkoop bepleiten.

In de gemeente Hengelo voert de SP de discussie aan tegen de verkoop van deze belangrijke nutsvoorziening. Al in september vorig jaar toen de eerste plannen voor verkoop werden gemaakt nam de SP het initiatief tot een handtekeningenactie. Zo deelden tijdens de Nationale Afvaldag 22 september vorig jaar de gezamenlijke Hengelose politieke partijen onder het publiek al flyers uit tegen de verkoop en zamelden ze handtekeningen in. Vrijwel alle bezoekers tekenden de petitie, hetgeen in korte tijd resulteerde in een kleine 1000 handtekeningen tegen de verkoop.

Tijdens de debatavond kunnen voor en tegenstanders met elkaar in debat gaan over de vraag of de grote wensprojecten die op de agenda van Twente staan betaald moeten worden uit de verkoop van TWENCE. De Regio Twente heeft dit voorstel gedaan, maar ondervindt veel tegenstand. Zo zijn alle Hengelose politieke partijen tegen de verkoop en hebben ze zich gebundeld in het Comité Houd TWENCE Twents.

Comité hervat het inzamelen van Handtekeningen tegen de Verkoop TWENCE
Op zaterdag 29 maart zal op bij een kraam voor de HEMA in Hengelo het inzamelen van de handtekeningen tegen de verkoop van de Twentse afvalverwerkingcentrale hervat worden. Tussen 11 en 16.00 uur kunnen mensen tekenen tegen het op de markt brengen van TWENCE. De handtekeningenactie zal doorgaan tot het moment van beslissing over de verkoop in mei.
U kunt de petitie ook digitaal tekenen.

[1] onder voorbehoud

U bent hier