h

SP houdt Borne goed in gaten

5 maart 2008

SP houdt Borne goed in gaten

BORNE - SP ventileert steeds vaker mening over Bornse zaken.

Ze proberen zich er een beetje tussen te wurmen. Houden in Borne de vinger goed aan de pols. Hameren tot nu toe vooral op een fietspad tussen Borne en Hengelo en meer starterswoningen in het dorp. Voorzitter Rob Kolner en de acht andere SP-bestuursleden timmeren aan de weg. "Ja, we proberen er ons wel een beetje in te werken. Over twee jaar zijn er immers weer gemeenteraadsverkiezingen. Een beginnend clubje als dat van ons moet dan klaar zijn. Als we gekozen worden als kleinste partij binnen de Bornse politiek, moeten we er natuurlijk wel staan. Lukt het niet, dan lukt het niet. Zo nuchter moet je ook zijn. Maar het ziet er met de 67 leden die we nu hebben niet ongunstig uit."

Met 67 leden is de Bornse SP groot genoeg voor een eigen afdeling. Sinds 2006 is de Socialistische Partij actief in Borne. Kolner: "Als de landelijke trend van groei zich voortzet, dan gaat het in Borne ook goed met de SP. Tot nu toe is alleen de PvdA als linkse partij aan te merken. Wij merken echter dat er behoefte is aan een alternatief. En daarmee bedoelen wij niet dat de PvdA het niet goed doet. Wethouder Lex Albers is best een 'favoriet' nu je daar zo naar vraagt. Hij wil zich in het armoedebeleid verdiepen en ik hoor dat hij ook met de mensen zelf praat. Hij moet het natuurlijk nog waarmaken, maar dat is wel onze stijl."

De SP-gedachte is gestoeld op menselijke waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid. Vandaar dat de SP er bij het college van B en W op aandrong meer te bouwen voor starters, jongeren met nog niet zoveel geld. Gisteravond is er tijdens de gemeenteraad in Borne weer over dit onderwerp gesproken.

Kolner: "Omdat er voor deze groep weinig betaalbare huizen zijn, vergrijst het dorp. Dat begrijp ik wel. In Hengelo kun je voor anderhalve ton nog wel een huis kopen. Lukt in Borne niet. Laatst zag ik in het makelaarskrantje dat je in Borne onder de twee ton haast niets kunt kopen. Ik ben bijna afgestudeerd, woon nog bij mijn ouders, en kan het weten. Het liefst wil ik een eigen huisje in Borne. Dat kan, maar dan moet ik wel huren." De SP vindt dat er in het dorp beslist ook voor ouderen gebouwd moet worden. "Natuurlijk, maar waarom worden er de laatste jaren allemaal dure appartementen van rond de drie ton neergezet? Grappig is overigens dat het gemeentebestuur van Borne dit zich nu ook allemaal realiseert en er in een rapport over wonen in Borne melding van maakt."

Dan het fietspad tussen Borne en Hengelo. Dat duurt volgens de SP veel te lang. "Het is een idee van de Regio Twente, er is geld voor, Hengelo legt een groot stuk aan tot en met het Expo Center. Wat doet Borne? Niks en dat terwijl het ze nauwelijks iets gaat kosten. We hebben de wethouder een brief gestuurd en handtekeningen verzameld. Die gaan we in maart aanbieden."

U bent hier