h

Positieve ontwikkelingen Fietssnelweg

15 maart 2008

Positieve ontwikkelingen Fietssnelweg

Deze week heeft een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Lansink Rotgerink, de SP en de Fietsersbond.

Als SP hebben we 650 handtekeningen, die tijdens de Melbuulndagen verzameld waren, voor aanleg van het fietspad langs het spoor aangeboden aan de wethouder. Zowel de SP als Fietsersbond hebben de wethouder een open brief aangeboden, waarin de voordelen van het fietspad worden belicht en onder meer de volgende vragen worden gesteld.

• welke prioriteit geeft het college aan het aanleggen van een fietspad met aansluiting op een toekomstige fietssnelweg Almelo-Hengelo langs het spoor

• is de gemeente betrokken bij de plannen van de Regio Twente

• is het college het met ons eens dat de aanleg van het bedrijventerrein de Veldkamp een uitgelezen kans is om op dit moment al een deel van de fietssnelweg te verwezenlijken.

Wij werden positief verrast door de wethouder aangaande het bedrijventerrein De Veldkamp. Hij liet ons de tekening zien waar inderdaad het fietspad staat ingetekend. In de loop van het jaar zal het eerst deel van de fietssnelweg op Borns grondgebied gereed zijn!!

Ook liet hij weten dat de gemeente Borne betrokken is bij de plannen van de Regio Twente, maar dat de Regio Twente twijfels heeft over welk tracé het fietspad op Borns grondgebied moet volgen (aan de noord- of zuidkant van de spoorlijn). De wethouder was overigens niet op de hoogte van een onderzoek van studenten van het Saxion, waaruit een goed onderbouwde (alle mogelijke obstakels werden geïnventariseerd) voorkeur voor de zuidkant bleek. De SP heeft beloofd dit onderzoek aan de gemeente te doen toekomen.

Overigens meldde wethouder Lansink Rotgerink ook nog dat de gemeente plannen ontwikkelt voor een fietsvriendelijk verkeersbeleid binnen de kom van Borne.

Uiteindelijk kunnen we concluderen dat de gemeente Borne wil meewerken aan de realisering van een fietssnelweg langs het spoor, waarvan zelfs een gedeelte dit jaar al gerealiseerd wordt. Uiteraard zullen wij volgen of plannen worden waargemaakt.

De samenwerking tussen de Fietsersbond en de SP op dit specifieke punt is beide clubs goed bevallen. Van zowel de Fietserbond als de SP waren vertegenwoordigers aanwezig bij het gesprek.

U bent hier