h

Past de gemeente trucs toe in de Bornsche Maten?

19 maart 2008

Past de gemeente trucs toe in de Bornsche Maten?

Meindert Greevink, Borns SP-lid, constateerde vorige week dat een flink perceel in de nieuw aan te leggen wijk Tuindorp in de Bornsche Maten van bomen ontdaan werd.

Hij trok aan de bel bij de Tubantia en de gemeente Borne, waarop zaterdag een berichtje in de krant verscheen onder de titel ‘Geen illegale kap Tuindorp Bornsche Maten’. Een woordvoerder liet aan de krant weten dat het slechts gaat om ‘struikgewas en beplanting rondom bomen, waarvoor geen kapvergunning nodig is’.

Op de foto is het te zien en bij nameten van de overgebleven boomstronken blijkt: dit is geen struikgewas en beplanting. Beplanting met stammen van rond de 50 centimeter doorsnee wordt doorgaans aangemerkt als bomen, niet als struikgewas.

Provincieambtenaren wisten te vertellen dat wanneer een gemeente allerlei lastige procedures wil omzeilen de volgende truc wordt toegepast. Alles wordt tot vlak bij de grond ‘gesnoeid’, want snoeien mag. De boomstronken worden op een later tijdstip uit de grond gehaald. Wanneer men de bomen in één keer helemaal weghaalt is er sprake van kappen.

Dicht bij het bewuste perceel, waar nu nog slechts enkele overgebleven bomen te zien zijn, is een zandopslag gecreëerd. Het zand blijkt sterk verontreinigd, onder meer met asbest en is niet (meer) afgedekt. Op niet al te grote afstand wordt deze zomer begonnen met de bouw van een school. Ook hier lijkt de gemeente het niet te nauw te nemen met de regels.

Voor beide bovengenoemde gevallen geldt dat er een deskundige naar zou moeten kijken. Meindert Greevink heeft inmiddels brieven gestuurd naar verschillende instanties.

Zie ook:

U bent hier