h

Gesprek over fietsweg Borne-Hengelo

11 maart 2008

Gesprek over fietsweg Borne-Hengelo

BORNE - De Socialistische Partij in Borne krijgt steun van de Fietsersbond bij haar wens om langs de spoorlijn Borne-Hengelo een fietspad te realiseren. Dinsdagavond hebben beide partijen hierover een gesprek met wethouder N. Lansink Rotgerink.

Het gesprek vindt plaats in het kader van het plan van de Regio Twente voor een fietssnelweg die grotendeels langs het spoor tussen Wierden en Enschede moet lopen.

"We hopen van de wethouder te horen in hoeverre de gemeente Borne de plannen van de Regio Twente in deze ondersteunt. Met name moeten er snel beslissingen genomen worden inzake de aanleg van het fietspad langs bedrijventerrein de Veldkamp, omdat de boel daar nu op de schop genomen wordt. Wordt hier geen actie ondernomen dan is dat echt een gemiste kans", meent de SP. De partij biedt deze avond ook 650 handtekeningen aan die tijdens de Melbuulndagen 2007 verzameld zijn. " We willen graag van de wethouder horen welke prioriteit het college geeft aan het aanleggen van een fietspad met aansluiting op een toekomstige fietssnelweg Almelo-Hengelo langs het spoor", zegt SP-voorzitter Rob Kolner. "Ook horen we graag of de gemeente betrokken is bij de plannen van de Regio Twente. En we vragen of het college het met ons eens is dat de aanleg van het bedrijventerrein de Veldkamp een uitgelezen kans is om op dit moment al een deel van de fietssnelweg te verwezenlijken. De kans dat de Regio Twente, provincie en het ministerie hier specifieke subsidies aan toekennen is groot."

De fietsersbond steunt de SP. In een open brief pleit zij voor een goede verbinding door het dorp, als ook voor een veilige fietsweg van en naar Hengelo. "Als we kijken naar de fietsverbinding tussen Hengelo en Borne dan valt al snel op hoeveel obstakels er genomen moeten worden. Echt veilig en snel is het niet", meent A.P.M. Bourgonje van de fietsersbond.

U bent hier