h

Geen plek in Borne voor starters op de woningmarkt

16 februari 2008

Geen plek in Borne voor starters op de woningmarkt

Onlangs werd de startnota Woonvisie Borne 2008-2012 gepubliceerd. Conclusies in dit rapport zijn: jonge starters op de woningmarkt komen niet aan bod in een vergrijzend Borne en er ontstaat een risico van onevenwichtige samenstelling van de bevolking naar leeftijd en draagkracht.

Als SP zijn we niet verrast. Want na uitgebreide bestudering van alle voorhanden informatie, na zoeken in databases van het Centraal Bureau voor de Statistiek en in ons achterhoofd de ‘wetenschap’ dat (want iedereen kent voorbeelden uit eigen omgeving) jongeren die het ouderlijk huis verlaten meestal meteen ook Borne verlaten, kwamen wij als SP ZONDER inschakeling van een duur adviesbureau in mei 2007 tot dezelfde conclusies.

Wij hebben hierover een open brief gestuurd naar B&W en in augustus ontvingen we een antwoord. De wethouder/gemeente liet weten onze zorgen nauwelijks te delen, en vooral in te willen zetten op flexibel bouwen om daarmee in te kunnen spelen op de vergrijzing van de bevolking. Volgens de gemeente is er een tekort aan met name seniorenappartementen en aan twee onder één kap en vrijstaande woningen in de hogere prijsklassen.

Niet dus! Maar een open brief van de SP wordt niet serieus genomen - nu staat het zwart-op-wit op papier in een rapport en wordt men wakker. We zullen ons best doen te zorgen dat men wakker blijft en we zullen nauwgezet volgen wat de Bornse politiek met de nieuwe inzichten gaat doen.

U bent hier