h

Enquete Woonbeheer naar wensen huurders

28 februari 2008

Enquete Woonbeheer naar wensen huurders

Aldus de kop boven een artikel in de Bornse Courant. Directeur Erik Markvoort van Woonbeheer kondigt aan een grootscheepse enquête te houden onder huurders en mensen op de wachtlijst naar hun woonwensen.

Hij wil daarmee verhalen over de vergrijzing van Borne en het wegtrekken van jongeren onderzoeken. Volgens hem zijn er jongeren die zelf graag in de stad willen wonen en een onbekend aantal dat mogelijk wegtrekt uit gebrek aan woonruimte in Borne.

In een open brief aan B&W en gemeenteraad heeft de SP Borne vorig jaar gewezen op een aantal ontwikkelingen: een sterkere vergrijzing dan in vergelijkbare plaatsen, jongeren die wegtrekken en een wachtlijst van 1300 woningzoekenden waarvan 500 op korte termijn (binnen 1 jaar) een woning zoeken. De actie van de woningbouwvereniging lijkt dan ook geïnspireerd door de open brief van de SP. De conclusies van de SP waren gebaseerd op demografische cijfers, gegevens over wachtlijsten en op de ervaringen van SP-leden in Borne. Echt bewijs voor de veronderstellingen is alleen te verkrijgen door onderzoek (enquête) onder betrokkenen. Dat gaat Woonbeheer nu uitvoeren. Een uitstekende zaak. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.

U bent hier