h

SP inventariseert hoge eigen bijdrage van bewoners zorginstellingen

23 december 2007

SP inventariseert hoge eigen bijdrage van bewoners zorginstellingen

Veel bewoners van een AWBZ instelling hebben bericht gehad dat ze vanaf 1 januari 2008 een hogere eigen bijdrage moeten gaan betalen. Dit leidt tot grote verontrusting onder die bewoners. De SP in Hengelo roept mensen die hiermee zelf te maken hebben, of andere mensen kennen die dit ondervinden op om dit te melden op nummer 074-2421042 .

Ruim 100.000 mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen ontvingen vorige maand een brief waarin staat hoe hoog hun nieuwe bijdrage per maand is. Dit leidt tot veel onrust, zoals blijkt uit de vele meldingen die bij de SP Tweede Kamerfractie binnenkomen. De eigen bijdrage werd de afgelopen jaren voor verschillende groepen mensen op verschillende manieren berekend. Dit was het gevolg van een overgangsregeling van de overheid.

In 2003 is een nieuw eigen bijdrage systeem in de AWBZ ingevoerd. Het was toen al duidelijk dat dit enorme gevolgen zou hebben voor de koopkracht van inwoners van AWBZ instellingen. Daarom had de overheid de regeling voor mensen die in die tijd al in een instelling verbleven uitgesteld.

Deze overgangsregeling stopt nu. Dat leidt tot forse onrust en problemen: Het bericht overvalt de mensen enorm en er is weinig tijd om bezwaar te maken. Voor sommige mensen betekent de verhoging een verdriedubbeling van de bijdrage, waardoor zij nauwelijks zak en kleedgeld overhouden. Ook is er sprake van fouten die bij de berekening door CAK en Belastingdienst gemaakt worden. Op initiatief van de SP debatteerde de Tweede Kamer hierover.

Uitkomst is dat staatssecretaris Bussemaker uitzoekt wat er aan de hand is en zij binnenkort de Tweede Kamer informeert. Om goed beslagen ten ijs te komen in het vervolgdebat inventariseert de SP ook zelf de gevolgen en problemen.

U bent hier