h

Borne wil veilig op fiets door dorp!!

28 november 2007

Borne wil veilig op fiets door dorp!!

BORNE - Fietsers moeten in Borne ruim baan krijgen.

Gemotoriseerd verkeer moet zich aanpassen aan de dorpse omgeving. Dat blijkt uit de reacties van de bezoekers van inloopavonden rond het Integraal VerkeersPlan (IVP) van de gemeente. Niet minder dan 93 procent kiest voor vrijliggende fietspaden waar dat mogelijk is en voorrang binnen de bebouwde kom op plaatsen waar fietsers ander verkeer kruisen. Fietsers die met gemotoriseerd verkeer de rijbaan delen, wordt massaal afgewezen. "Een heel duidelijk signaal", zegt wethouder Nico Lansink Rotgerink over de resultaten. "Niet het autoverkeer moet zo vlot mogelijk doorstromen, maar fietsers krijgen bij alle onderwerpen prioriteit. Gevraagd naar de status van de gebundelde resultaten geeft hij de kwalificatie 'voorlopig document.' "Het was namelijk opvallend dat de avonden vooral door ouderen werden bezocht. Jongeren zag je er nauwelijks. Toch is dat ook een categorie waarmee we rekening moeten houden." De wethouder stelt dat raadsleden zich herkennen in de 'burgerij'. Die zet met 81 procent ook zwaar in op een onderzoek naar en het aanpakken van locaties die als gevaarlijk te boek staan. Met een meerderheid van 65 procent die kiest voor het nog veiliger maken van wegen geeft de Bornse bevolking ook al aan dat ze 'veilig' onderweg wil zijn. Het college schaart zich achter de bevolking, maar komt op enkele punten wel met aanvullingen. Zo moet er in de 30 en 60 km-zones nog wel ruimte blijven voor het aanleggen van plateaus, ook al zeggen de meeste bewoners er 'nee' tegen. Met betrekking tot het parkeren zijn de Bornenaren tevreden met de huidige situatie. B en w houden de mogelijkheid open om toch grote parkeerconcentraties op korte loopafstand van het centrum te realiseren en kleine concentraties voor kortparkeren bij het kernwinkelgebied. Het college heeft besloten om een extern deskundige ook naar de plannen te laten kijken. Dat gebeurt op verzoek van het VVD- raadslid Frans Bergsma. "We hebben er professor Van Maarseveen, hoogleraar verkeer en vervoer aan de Universiteit Twente, voor gevraagd. Het is van belang dat een onafhankelijke partij zonder binding met Borne zich er ook over buigt", zegt de wethouder. >>Bornenaren kiezen in meerderheid voor veiligheid en fietsgebruik als het gaat om het zich verplaatsen binnen de bebouwde kom.

U bent hier