h

Mieke Visser

Ik ben in 2004 lid geworden van de SP. Ik werkte op dat moment in de Sociale Werkvoorziening. Daarvoor had ik o.a. gewerkt in een commercieel bedrijf, in de GGZ en de lichamelijk gehandicaptenzorg. Daarnaast deed en doe ik vrijwilligerswerk. Zo doe je allerlei verschillende ervaringen op. Voor mij geldt dat al die ervaringen en die in mijn persoonlijk leven, mij op een bepaalde manier in het leven doen staan. Al die ervaringen hebben ook gemaakt dat ik affiniteit heb ontwikkeld met mensen die door wat voor omstandigheden dan ook, niet die kansen kunnen grijpen of krijgen, waarmee ze in onze samenleving een solide bestaan kunnen opbouwen.  

Aandacht, begeleiding, maatwerk voor bij- en omscholing om toch een duurzame ontwikkeling in gang te zetten en talenten tot wasdom te laten komen, zowel bij jongeren als volwassenen, zijn voor mij sleutelbegrippen geworden.

Ik ben de jongste uit een gezin met 10 kinderen en ook al kwam ik met prachtige cijfers van de middelbare school, verder studeren zat er niet in. Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik die draad later heb kunnen oppakken en op die manier een loopbaan heb kunnen opbouwen. Dat vraagt doorzettingsvermogen en daarin heb ik anderen kunnen stimuleren.

Commercieel én sociaal ondernemerschap, lange termijn visie, zorg voor onze leefomgeving om toekomstige generaties niet met onoplosbare problemen op te zadelen. Gelijkwaardigheid en een eerlijke verdeling van de welvaart. Daarvoor hoeven we niet allemaal gelijk te zijn. Ook niet in de SP. Als we elkaar maar vinden in onze idealen voor een betere wereld.

U bent hier