SP Borne

Nieuwe Ouderenkrant is uit!

08-10-2013De 'Ouderenkrant' - de precieze benaming is Ouderen NU - wordt twee keer per jaar uitgegeven door de SP. Uiteraard zijn de onderwerpen toegesneden op de doelgroep 'ouderen'. Deze keer staat de thuiszorg centraal, waarbij o.a. de ontslagen bij Sensire aan bod komen en de thuiszorgverlener Buurtzorg als voobeeld wordt gesteld voor hoe het ook kan in de thuiszorg. Ook is er aandacht voor de pensioenen. We hebben in Nederland een prachtig stelsel dat dreigt kapot gemaakt te worden. Uitgelegd wordt wat er momenteel speelt rond de pensioenen. Een ander issue vormt de mantelzorg. Mantelzorgers worden steeds zwaatder belast, maar wie zorgt er voor de mantelzorgers?

› Lees verder

Huurenquête door SP in Borne

18-09-2013De afgelopen weken hebben Bornse SP-leden een enquête gehouden onder Bornse huurders, waarbij een vijftal vragen werd gesteld:
-  Heeft u bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging. Zo ja om welke reden?
-  Loopt u risico op financiële problemen door de huurverhoging?
- Hoe groot is globaal het percentage van uw inkomen dat u netto (min eventuele huurtoeslag) aan huur betaalt?
- Is het kopen van een huis voor u een optie in de toekomst?
- Hoe is het gesteld met het onderhoud aan uw woning? Worden eventuele klachten naar wens verholpen?

› Lees verder

Basta! De Ommezwaai

13-09-2013Prinsjesdag nadert en de stemming in het land raakt gaandeweg meer gedeprimeerd over wat dit Kabinet het land en de mensen aandoet.

› Lees verder

SP Borne organiseert huurenquête

27-08-2013De afgelopen week is de Bornse SP gestart met het houden van een enquête onder zoveel mogelijk huurders in Borne. Doel is inzicht te verkrijgen in de gevolgen die de huurverhoging van 1 juli (en toekomstige huurverhogingen) teweeg gaat brengen. Vragenlijsten worden rondgedeeld en enkele dagen later deur-aan-deur weer opgehaald. Onder meer de volgende vragen worden gesteld: Heeft u bezwaar tegen de huurvehoging? Loopt u risico op financiële problemen? Hoe hoog is het percentage van uw inkomen dat u kwijt bent aan huur? Is het kopen van een huis een optie?

› Lees verder

Sanering kleigaten in zicht

08-08-2013Zoals bekend heeft het rapport Pappen en nathouden van SP en Borne-Nu gezamenlijk tot resultaat geleid. Zowel gemeente als provincie zijn eindelijk overtuigd van de noodzaak tot sanering van een van de meest vervuilde gifbelten van Nederland. Gedeputeerde Staten hebben onlangs besloten om maximaal 392.000 euro bij te dragen en ook B En W van Borne komt nu met concrete plannen.

› Lees verder

Zorg is (g)een markt

28-07-2013Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning, maatschappelijke participatie en
jeugdzorg. Een zware taak waar vooral de kleinere gemeenten behoorlijk tegenop zien. Vandaar dat 14 Twentse gemeenten hebben besloten de handen ineen te slaan. Ze gaan gezamenlijk ‘de markt verkennen’ en gebruiken daarvoor het middel van de marktconsultatie. D.w.z. dat ‘leveranciers’ van  producten/diensten in de begeleiding, persoonlijke verzorging en jeugdzorg, zich tot en met 26 augustus kunnen melden. Er moet een vragenlijst worden ingevuld en de beschrijving van de producten, inclusief kosten en ideeën voor besparingen kunnen schriftelijk worden ingediend. Op basis van deze schriftelijke consultatie volgt er mogelijk een gesprek.

› Lees verder

In de problemen door huurverhoging

30-05-2013De fractie van de PvdA in Borne maakt zich zorgen over de gevolgen van de extra huurverhoging, zo lezen we in de Tubantia. De PvdA  zegt signalen te hebben gekregen dat alleenstaanden en gezinnen door de kostenstijging in de problemen kunnen komen. De PvdA vindt dat het college preventief te werk moet gaan en mogelijk hulp moet bieden.
De SP Borne is blij met de constatering van de Bornse sociaal-democraten en denkt dat ze zich niet alleen in de Bornse gemeenteraad sterk moeten maken voor hun wensen, maar vooral hun Haagse partijgenoten zouden moeten wijzen op de gevolgen van het kabinetsbeleid.

› Lees verder

Zorgdemonstratie 8 juni

26-05-2013De AbvaKabo organiseert op zaterdag 8 juni een grote (thuis)zorgdemonstratie onder het motto ‘Handen thuis Rutte’. De vakbond zet gratis busvervoer in om zoveel mogelijk mensen die zich betrokken voelen bij de thuiszorg in Amsterdam bij elkaar te brengen. De lokale afdelingen van de SP – dus ook SP Borne – ondersteunen de actie van de AbvaKabo actief. Gisteren deelden we in Borne flyers uit (zie foto) met de oproep naar Amsterdam te komen.

› Lees verder

SP informatieavond over de gevolgen van asbest

23-05-2013Volgende week woensdag 29 mei zal een informatieavond plaatsvinden in Goor over de gevolgen van asbest . Bob Ruers, asbestadvocaat en SP-Eerste Kamerlid is bereid gevonden om als gastspreker op te treden.
› Lees verder

Harry van Bommel spreekt over de toekomst van Syrië

15-05-2013Op maandagavond 27 mei 2013 spreekt SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel tijdens een debatavond in Enschede over de toekomst van Syrië. Met name de vraag of er nog hoop is voor een seculier Syrië staat deze avond centraal. Van Bommel: ‘De situatie in Syrië verslechtert elke maand verder. Het geweld van de kant van het regime neemt steeds verder toe en de oppositiegroepen tegen Assad staan steeds sterker onder controle van radicale islamisten. Het is van het allergrootste belang dat de situatie niet verder escaleert en dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het gruwelijke bloedvergieten in Syrië.’

› Lees verder

Pagina's