SP Borne

Onderhoud woningen omgeving Van Bemmelstraat

van bemmelstraat borne

08-08-2012Naar aanleiding van een brief van een bewoner en andere signalen heeft de SP in Borne onderzoek gedaan naar eventuele klachten over onderhoud aan de woningen aan de Van Bemmelstraat, Woolderweg en Kaufmannstraat.

› Lees verder

’t Zit scheef!

scheefwonen
16-07-2012Scheefwonen? Nee, ’t zit scheef in de Tweede Kamer. Het hoog-opgeleide en/of welvarende deel van de Nederlanders gaat altijd stemmen. Rekent u zichzelf niet tot die groep: ga dan ook stemmen! Laat u de kaas niet van het brood eten. De thuisblijvers zorgen ervoor dat bepaalde groepen in de bevolking extra zetels hebben in de Tweede Kamer, omdat anderen ‘hun’ zetels niet opeisen.
Ook in Borne is er een duidelijke relatie tussen hoge opkomst en veel VVD en CDA stemmen (b.v. Bornsche Maten), terwijl de PvdA en SP stemmers vooral in de wijken met lagere opkomst wonen (b.v. westelijk van het spoor).

› Lees verder

Vragen SP aan gedeputeerde over kleigaten

Asbestlint
12-07-2012Eind juni heeft SP-fractielid Sybren Gerlofsma de kwestie van de kleigaten aan de Steenbakkersweg in de commissie Milieu en Energie van de Provinciale Staten onder de aandacht gebracht. Gedeputeerde Ineke Bakker zei nog geen signalen uit Borne te hebben ontvangen, maar heeft toegezegd een komend verzoek serieus te gaan bekijken.

› Lees verder

Gaat er eindelijk iets gebeuren aan de Steenbakkersweg?

vuilstort aan de Steenbakkersweg in Borne
17-06-2012In april boden Borne-Nu en de SP het rapport ‘Pappen en nathouden’ aan naar aanleiding van een onderzoek dat door beide partijen was gedaan naar de houding van de gemeente Borne en de provincie Overijssel met betrekking tot de sanering van de voormalige vuilstort aan de Steenbakkersweg in Borne.

› Lees verder

SP en Borne-Nu bieden rapport ‘Pappen en nat houden’ aan.

19-04-2012Borne-Nu en de SP hebben onderzoek gedaan naar de houding van de gemeente Borne en de provincie Overijssel met betrekking tot de sanering van de voormalige vuilstort aan de Steenbakkersweg in Borne.

› Lees verder

SP Borne start uitgebreide hulpdienst

25-03-2012De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een stevige uitbreiding van de SP Hulpdienst in Borne. Drie leden vormen het hulpdienstteam, te weten

› Lees verder

PERSBERICHT: Werknemers Sociale Werkvoorzieningen in de regio voeren actie in Hengelo

24-02-2012Medewerkers van Twentse SW-bedrijven voeren woensdag 29 februari actie voor in Hengelo tegen de afbraakplannen van het kabinet voor de sociale werkvoorziening. Door de nieuwe Wet werken naar vermogen dreigen 70.000 van de 100.000 beschermde werkplekken te verdwijnen.

› Lees verder

Inloopavond goederenvervoer Kulturhus succes!

01-02-2012Wat betreft aantal belangstellenden was de inloopavond zeker een succes. De SP Borne had haar steentje bijgedragen door in de buurten langs het spoor 1200 flyers te verspreiden met de oproep de voorlichtingsavond over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer van Pro Rail en het Ministerie te bezoeken.

› Lees verder

Sociale werkplaats wordt onbereikbaar voor gehandicapten

Demonstratie foto
29-01-2012Cliënten van instellingen die verantwoordelijk zijn voor de zorg van verstandelijk gehandicapten krijgen geen werkplek meer bij een sociale werkplaats. De SWB kondigde rond de kerstdagen intern aan dat er een algehele stop op nieuwe medewerkers in 2012 zal zijn.

› Lees verder

Pagina's