SP Borne

Kom ook naar Utrecht op 30 november!

21-11-2013Op zaterdag 30 november organiseert de FNV een grote landelijke manifestatie voor koopkracht en echte banen. Ook de SP in Twente roept iedereen op om deel te nemen aan dit landelijke protest tegen het bezuinigingskabinet Rutte 2. Daarvoor worden gratis bussen ingezet. De SP organiseert vanuit Twente de inschrijving van bussen. Iedereen die mee wil naar de demonstratie van 30 november in Utrecht kan zich aanmelden voor gratis busvervoer. Opgeven kan via hengelo@sp.nl en 074-2421042 of 06-12322722

› Lees verder

Tom Verreussel is beoogd lijsttrekker SP Borne

10-11-2013Tom Verreussel wordt, als de ledenvergadering ermee instemt, de lijsttrekker voor de SP in Borne bij de gemeenteraadsverkiezingen. Tom was jarenlang manager in de gezondheidszorg. Na zijn pensionering een jaar geleden, heeft hij allerlei activiteiten opgepakt. Betrokkenheid en passie spelen bij hem een belangrijke rol evenals gevoel voor rechtvaardigheid.

› Lees verder

SP Tweede Kamerlid Eric Smaling stelt vragen over goederentrein

07-11-2013Over de ontsporing van de goederentrein in onze woonplaats heeft Eric Smaling Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur. Hij heeft de staatssecretaris gevraagd om de ontsporing tot op de bodem uit te zoeken.

› Lees verder

Veel SP bij 'Goederentrein spoort niet'

04-11-2013Afgelopen vrijdag was er in Zutphen een door RONA georganiseerde manifestatie tegen de toename van het aantal goederentreinen door Gelderland en Overijssel.  De SP voert ook al jaren actie tegen de komst van de goederentreinen, samen met andere organisaties. Enkele honderden bezorgde aanwonenden van het spoor waren aanwezig. Ook vanuit de Twentse plaatsen was er door de SP een oproep gedaan en deed een flinke groep demonstranten aan de demonstratie mee, met lampions en borden. Het zag duidelijk rood van de SP hesjes, spandoeken en borden met de tekst “de goederen trein spoort niet, wij zijn voortvarend” als toespeling naar alternatief vervoer over water. 

› Lees verder

SP spoort u aan!

28-10-2013 
Kom ook naar de manifestatie op vrijdag 1 november in Zutphen tegen de komst van meer goederentreinen door onze steden en dorpen, georganiseerd door RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking).
In november/december zal er in Den Haag een besluit worden genomen over het traject tussen Zutphen en Hengelo. Later volgt een besluit over het gehele tracé. 
De SP is fel tegenstander en vindt dat die goederentreinen hier helemaal niet thuis horen. 
Hoe meer mensen er naar de manifestatie komen, des te krachtiger is de boodschap aan de politiek: ‘Zet uw gedachten op een ander spoor!’
 
Wanneer? Vrijdag 1 november van 19:30 tot 21:30. 
Waar? In Zutphen op de IJsselkade, tussen het IJsselpaviljoen en Eethuis de Kade.
Hoe? Kom allen bij voorkeur per trein.
 
Programma:
Eerst zal er een manifestatie zijn met muziek 
en toespraken van lokale en landelijke politici. 
Namens de SP zal Tweede Kamerlid Eric Smaling 
spreken. Vervolgens is er een fakkeltocht over 
de IJsselbrug. Neem zelf een lampion, fakkel 
of lampje mee en eventueel een spandoek.
 
Meer informatie op: rona-info.nl
 
Kunt u niet komen? Dat is jammer! U kunt wel 
uw stem laten horen via het burgerinitiatief op 

 

› Lees verder

Stampij aan de Steenbakkersweg

12-10-2013De gemeente Borne en vervuilde grond, de combinatie van deze woorden levert heel wat treffers op bij het zoeken met Google. Zelfs wordt Borne genoemd bij de ‘toplocaties’ in het Wikipedia artikel over Bodemverontreiniging in Nederland. Het gaat hierbij om de zwaar vergiftigde voormalige kleigaten aan de Steenbakkersweg. Op een steenworp afstand van deze kleigaten werd, precies tijdens de brand op industrieterrein De Veldkamp even verderop,  een grote hoeveelheid grond gedeponeerd. Buurtbewoners zagen al gauw dat er heel wat rotzooi tussen de gestorte aarde zat. Van de chauffeur van de vrachtwagen werden ze niet veel wijzer en van telefoontjes naar het gemeentehuis al helemaal niet.

› Lees verder

Nieuwe Ouderenkrant is uit!

08-10-2013De 'Ouderenkrant' - de precieze benaming is Ouderen NU - wordt twee keer per jaar uitgegeven door de SP. Uiteraard zijn de onderwerpen toegesneden op de doelgroep 'ouderen'. Deze keer staat de thuiszorg centraal, waarbij o.a. de ontslagen bij Sensire aan bod komen en de thuiszorgverlener Buurtzorg als voobeeld wordt gesteld voor hoe het ook kan in de thuiszorg. Ook is er aandacht voor de pensioenen. We hebben in Nederland een prachtig stelsel dat dreigt kapot gemaakt te worden. Uitgelegd wordt wat er momenteel speelt rond de pensioenen. Een ander issue vormt de mantelzorg. Mantelzorgers worden steeds zwaatder belast, maar wie zorgt er voor de mantelzorgers?

› Lees verder

Huurenquête door SP in Borne

18-09-2013De afgelopen weken hebben Bornse SP-leden een enquête gehouden onder Bornse huurders, waarbij een vijftal vragen werd gesteld:
-  Heeft u bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging. Zo ja om welke reden?
-  Loopt u risico op financiële problemen door de huurverhoging?
- Hoe groot is globaal het percentage van uw inkomen dat u netto (min eventuele huurtoeslag) aan huur betaalt?
- Is het kopen van een huis voor u een optie in de toekomst?
- Hoe is het gesteld met het onderhoud aan uw woning? Worden eventuele klachten naar wens verholpen?

› Lees verder

Basta! De Ommezwaai

13-09-2013Prinsjesdag nadert en de stemming in het land raakt gaandeweg meer gedeprimeerd over wat dit Kabinet het land en de mensen aandoet.

› Lees verder

SP Borne organiseert huurenquête

27-08-2013De afgelopen week is de Bornse SP gestart met het houden van een enquête onder zoveel mogelijk huurders in Borne. Doel is inzicht te verkrijgen in de gevolgen die de huurverhoging van 1 juli (en toekomstige huurverhogingen) teweeg gaat brengen. Vragenlijsten worden rondgedeeld en enkele dagen later deur-aan-deur weer opgehaald. Onder meer de volgende vragen worden gesteld: Heeft u bezwaar tegen de huurvehoging? Loopt u risico op financiële problemen? Hoe hoog is het percentage van uw inkomen dat u kwijt bent aan huur? Is het kopen van een huis een optie?

› Lees verder

Pagina's