SP Borne

Zaterdag 6 april: Op naar Den Haag om thuiszorg te redden.

Sta op voor  zorg
27-03-2013AvbaKabo FNV heeft het initiatief genomen tot een demonstratie op zaterdag 6 april tegen de plannen van het kabinet om flink te bezuinigen op o.a. de uitgaven voor thuiszorg. Maar liefst 75% op de huishoudelijke hulp en de verstrekking van hulpmiddelen. Kijk ook hier: http://www.strijdvoorthuiszorg.nl/

› Lees verder

Vervolg enquête Van Bemmelstraat en omgeving

Huur enquete
04-11-2012Als vervolg op de inventarisatie van klachten van bewoners ten aanzien van hun woningen en na een gesprek dat de SP had met Woonbeheer heeft de SP in Borne onderstaande brief uitgedeeld in de Van Bemmelstraat en omgeving.

› Lees verder

Cijfers geluidsonderzoek spoor Borne zorgwekkend

18-10-2012De gemeente Borne noemt de eerste analyse van de geluidsmetingen langs het spoor in Borne zorgwekkend. De huidige geluidswerende maatregelen blijken onvoldoende te zijn om een toename van het spoorgoederenvervoer op te vangen.

› Lees verder

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen in Borne

Verkiezingsavond SP emile roemer
24-09-2012In Borne stemde 10,4% van de opgekomen kiezers op de SP, dat is 1 procent minder dan in 2010. Verdeeld over de stemdistricten is de uitslag als volgt:

› Lees verder

Onderhoud woningen omgeving Van Bemmelstraat

van bemmelstraat borne

08-08-2012Naar aanleiding van een brief van een bewoner en andere signalen heeft de SP in Borne onderzoek gedaan naar eventuele klachten over onderhoud aan de woningen aan de Van Bemmelstraat, Woolderweg en Kaufmannstraat.

› Lees verder

’t Zit scheef!

scheefwonen
16-07-2012Scheefwonen? Nee, ’t zit scheef in de Tweede Kamer. Het hoog-opgeleide en/of welvarende deel van de Nederlanders gaat altijd stemmen. Rekent u zichzelf niet tot die groep: ga dan ook stemmen! Laat u de kaas niet van het brood eten. De thuisblijvers zorgen ervoor dat bepaalde groepen in de bevolking extra zetels hebben in de Tweede Kamer, omdat anderen ‘hun’ zetels niet opeisen.
Ook in Borne is er een duidelijke relatie tussen hoge opkomst en veel VVD en CDA stemmen (b.v. Bornsche Maten), terwijl de PvdA en SP stemmers vooral in de wijken met lagere opkomst wonen (b.v. westelijk van het spoor).

› Lees verder

Vragen SP aan gedeputeerde over kleigaten

Asbestlint
12-07-2012Eind juni heeft SP-fractielid Sybren Gerlofsma de kwestie van de kleigaten aan de Steenbakkersweg in de commissie Milieu en Energie van de Provinciale Staten onder de aandacht gebracht. Gedeputeerde Ineke Bakker zei nog geen signalen uit Borne te hebben ontvangen, maar heeft toegezegd een komend verzoek serieus te gaan bekijken.

› Lees verder

Gaat er eindelijk iets gebeuren aan de Steenbakkersweg?

vuilstort aan de Steenbakkersweg in Borne
17-06-2012In april boden Borne-Nu en de SP het rapport ‘Pappen en nathouden’ aan naar aanleiding van een onderzoek dat door beide partijen was gedaan naar de houding van de gemeente Borne en de provincie Overijssel met betrekking tot de sanering van de voormalige vuilstort aan de Steenbakkersweg in Borne.

› Lees verder

SP en Borne-Nu bieden rapport ‘Pappen en nat houden’ aan.

19-04-2012Borne-Nu en de SP hebben onderzoek gedaan naar de houding van de gemeente Borne en de provincie Overijssel met betrekking tot de sanering van de voormalige vuilstort aan de Steenbakkersweg in Borne.

› Lees verder

SP Borne start uitgebreide hulpdienst

25-03-2012De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een stevige uitbreiding van de SP Hulpdienst in Borne. Drie leden vormen het hulpdienstteam, te weten

› Lees verder

Pagina's