SP Borne

Zorg is (g)een markt

28-07-2013

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning, maatschappelijke participatie en
jeugdzorg. Een zware taak waar vooral de kleinere gemeenten behoorlijk tegenop zien. Vandaar dat 14 Twentse gemeenten hebben besloten de handen ineen te slaan. Ze gaan gezamenlijk ‘de markt verkennen’ en gebruiken daarvoor het middel van de marktconsultatie. D.w.z. dat ‘leveranciers’ van  producten/diensten in de begeleiding, persoonlijke verzorging en jeugdzorg, zich tot en met 26 augustus kunnen melden. Er moet een vragenlijst worden ingevuld en de beschrijving van de producten, inclusief kosten en ideeën voor besparingen kunnen schriftelijk worden ingediend. Op basis van deze schriftelijke consultatie volgt er mogelijk een gesprek.

› Lees verder

In de problemen door huurverhoging

30-05-2013

De fractie van de PvdA in Borne maakt zich zorgen over de gevolgen van de extra huurverhoging, zo lezen we in de Tubantia. De PvdA  zegt signalen te hebben gekregen dat alleenstaanden en gezinnen door de kostenstijging in de problemen kunnen komen. De PvdA vindt dat het college preventief te werk moet gaan en mogelijk hulp moet bieden.
De SP Borne is blij met de constatering van de Bornse sociaal-democraten en denkt dat ze zich niet alleen in de Bornse gemeenteraad sterk moeten maken voor hun wensen, maar vooral hun Haagse partijgenoten zouden moeten wijzen op de gevolgen van het kabinetsbeleid.

› Lees verder

Zorgdemonstratie 8 juni

26-05-2013

De AbvaKabo organiseert op zaterdag 8 juni een grote (thuis)zorgdemonstratie onder het motto ‘Handen thuis Rutte’. De vakbond zet gratis busvervoer in om zoveel mogelijk mensen die zich betrokken voelen bij de thuiszorg in Amsterdam bij elkaar te brengen. De lokale afdelingen van de SP – dus ook SP Borne – ondersteunen de actie van de AbvaKabo actief. Gisteren deelden we in Borne flyers uit (zie foto) met de oproep naar Amsterdam te komen.

› Lees verder

SP informatieavond over de gevolgen van asbest

23-05-2013
Volgende week woensdag 29 mei zal een informatieavond plaatsvinden in Goor over de gevolgen van asbest . Bob Ruers, asbestadvocaat en SP-Eerste Kamerlid is bereid gevonden om als gastspreker op te treden.
› Lees verder

Harry van Bommel spreekt over de toekomst van Syrië

15-05-2013

Op maandagavond 27 mei 2013 spreekt SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel tijdens een debatavond in Enschede over de toekomst van Syrië. Met name de vraag of er nog hoop is voor een seculier Syrië staat deze avond centraal. Van Bommel: ‘De situatie in Syrië verslechtert elke maand verder. Het geweld van de kant van het regime neemt steeds verder toe en de oppositiegroepen tegen Assad staan steeds sterker onder controle van radicale islamisten. Het is van het allergrootste belang dat de situatie niet verder escaleert en dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het gruwelijke bloedvergieten in Syrië.’

› Lees verder

Johan Koning voorzitter SP Borne

15-05-2013

Op de algemene ledenvergadering afgelopen maandag is Johan Koning tot voorzitter gekozen. Hij vervulde deze functie al met de status 'interim', maar nu dus officieel. Naast Johan werden nog vijf andere bestuursleden gekozen: Willy Hemmelder (penningmeester), José Koelen, Toon Peters (organisatie-secretaris), Jorn Scholten (actieleider), Esther Wiggers-Cornelis.
Overigens kent de SP Borne geen specifieke bestuursvergaderingen. Op alle vergaderingen zijn alle leden welkom.

› Lees verder

De nieuwe ZO-krant in Borne

10-05-2013

Leden van de SP verspreiden dezer dagen 6.500 gratis ZO-kranten in Borne. De SP-krant informeert over belangrijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het gaat niet over hypes maar in gedegen opiniestukken en door middel van interviews wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen die veel mensen raken en die voor de SP belangrijk zijn.

› Lees verder

Zaterdag 6 april: Op naar Den Haag om thuiszorg te redden.

27-03-2013

Sta op voor  zorg
AvbaKabo FNV heeft het initiatief genomen tot een demonstratie op zaterdag 6 april tegen de plannen van het kabinet om flink te bezuinigen op o.a. de uitgaven voor thuiszorg. Maar liefst 75% op de huishoudelijke hulp en de verstrekking van hulpmiddelen. Kijk ook hier: http://www.strijdvoorthuiszorg.nl/

› Lees verder

Vervolg enquête Van Bemmelstraat en omgeving

04-11-2012

Huur enquete
Als vervolg op de inventarisatie van klachten van bewoners ten aanzien van hun woningen en na een gesprek dat de SP had met Woonbeheer heeft de SP in Borne onderstaande brief uitgedeeld in de Van Bemmelstraat en omgeving.

› Lees verder

Cijfers geluidsonderzoek spoor Borne zorgwekkend

18-10-2012

De gemeente Borne noemt de eerste analyse van de geluidsmetingen langs het spoor in Borne zorgwekkend. De huidige geluidswerende maatregelen blijken onvoldoende te zijn om een toename van het spoorgoederenvervoer op te vangen.

› Lees verder

Pagina's