SP Borne

Harry van Bommel spreekt over de toekomst van Syrië

15-05-2013Op maandagavond 27 mei 2013 spreekt SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel tijdens een debatavond in Enschede over de toekomst van Syrië. Met name de vraag of er nog hoop is voor een seculier Syrië staat deze avond centraal. Van Bommel: ‘De situatie in Syrië verslechtert elke maand verder. Het geweld van de kant van het regime neemt steeds verder toe en de oppositiegroepen tegen Assad staan steeds sterker onder controle van radicale islamisten. Het is van het allergrootste belang dat de situatie niet verder escaleert en dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het gruwelijke bloedvergieten in Syrië.’

› Lees verder

Johan Koning voorzitter SP Borne

15-05-2013Op de algemene ledenvergadering afgelopen maandag is Johan Koning tot voorzitter gekozen. Hij vervulde deze functie al met de status 'interim', maar nu dus officieel. Naast Johan werden nog vijf andere bestuursleden gekozen: Willy Hemmelder (penningmeester), José Koelen, Toon Peters (organisatie-secretaris), Jorn Scholten (actieleider), Esther Wiggers-Cornelis.
Overigens kent de SP Borne geen specifieke bestuursvergaderingen. Op alle vergaderingen zijn alle leden welkom.

› Lees verder

De nieuwe ZO-krant in Borne

10-05-2013Leden van de SP verspreiden dezer dagen 6.500 gratis ZO-kranten in Borne. De SP-krant informeert over belangrijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het gaat niet over hypes maar in gedegen opiniestukken en door middel van interviews wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen die veel mensen raken en die voor de SP belangrijk zijn.

› Lees verder

Zaterdag 6 april: Op naar Den Haag om thuiszorg te redden.

Sta op voor  zorg
27-03-2013AvbaKabo FNV heeft het initiatief genomen tot een demonstratie op zaterdag 6 april tegen de plannen van het kabinet om flink te bezuinigen op o.a. de uitgaven voor thuiszorg. Maar liefst 75% op de huishoudelijke hulp en de verstrekking van hulpmiddelen. Kijk ook hier: http://www.strijdvoorthuiszorg.nl/

› Lees verder

Vervolg enquête Van Bemmelstraat en omgeving

Huur enquete
04-11-2012Als vervolg op de inventarisatie van klachten van bewoners ten aanzien van hun woningen en na een gesprek dat de SP had met Woonbeheer heeft de SP in Borne onderstaande brief uitgedeeld in de Van Bemmelstraat en omgeving.

› Lees verder

Cijfers geluidsonderzoek spoor Borne zorgwekkend

18-10-2012De gemeente Borne noemt de eerste analyse van de geluidsmetingen langs het spoor in Borne zorgwekkend. De huidige geluidswerende maatregelen blijken onvoldoende te zijn om een toename van het spoorgoederenvervoer op te vangen.

› Lees verder

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen in Borne

Verkiezingsavond SP emile roemer
24-09-2012In Borne stemde 10,4% van de opgekomen kiezers op de SP, dat is 1 procent minder dan in 2010. Verdeeld over de stemdistricten is de uitslag als volgt:

› Lees verder

Onderhoud woningen omgeving Van Bemmelstraat

van bemmelstraat borne

08-08-2012Naar aanleiding van een brief van een bewoner en andere signalen heeft de SP in Borne onderzoek gedaan naar eventuele klachten over onderhoud aan de woningen aan de Van Bemmelstraat, Woolderweg en Kaufmannstraat.

› Lees verder

’t Zit scheef!

scheefwonen
16-07-2012Scheefwonen? Nee, ’t zit scheef in de Tweede Kamer. Het hoog-opgeleide en/of welvarende deel van de Nederlanders gaat altijd stemmen. Rekent u zichzelf niet tot die groep: ga dan ook stemmen! Laat u de kaas niet van het brood eten. De thuisblijvers zorgen ervoor dat bepaalde groepen in de bevolking extra zetels hebben in de Tweede Kamer, omdat anderen ‘hun’ zetels niet opeisen.
Ook in Borne is er een duidelijke relatie tussen hoge opkomst en veel VVD en CDA stemmen (b.v. Bornsche Maten), terwijl de PvdA en SP stemmers vooral in de wijken met lagere opkomst wonen (b.v. westelijk van het spoor).

› Lees verder

Vragen SP aan gedeputeerde over kleigaten

Asbestlint
12-07-2012Eind juni heeft SP-fractielid Sybren Gerlofsma de kwestie van de kleigaten aan de Steenbakkersweg in de commissie Milieu en Energie van de Provinciale Staten onder de aandacht gebracht. Gedeputeerde Ineke Bakker zei nog geen signalen uit Borne te hebben ontvangen, maar heeft toegezegd een komend verzoek serieus te gaan bekijken.

› Lees verder

Pagina's